Temat: Grono pedagogiczne ZSP Nr3

 1. mgr Andrychiewicz Agnieszka - przedmioty zawodowe
 2. mgr Andryszczyk Marzena - przedmioty zawodowe
 3. mgr Bukowska Jolanta - biologia, przedmioty zawodowe
 4. mgr Ciszek Ewelina - język angielski
 5. mgr inż. Ciszek Jarosław - przedmioty zawodowe
 6. mgr Czarny Mariola - przedmioty zawodowe
 7. mgr Durlik Jolanta - religia
 8. mgr Dziuba Magdalena - matematyka
 9. mgr inż. Elster Aleksandra - przedmioty zawodowe, fizyka
 10. mgr Fidor Beata - dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe
 11. mgr Kaczmarczyk Beata - przedmioty zawodowe, biblioteka
 12. mgr Kassyk Małgorzata - kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe
 13. mgr Konieczna Anna - geografia, przedmioty zawodowe
 14. mgr Kowalczyk Halina - historia, wiedza o społeczeństwie
 15. mgr Kowalewska Barbara - pedagog szkolny
 16. mgr Kowalski Piotr - wychowanie fizyczne
 17. mgr Kozubska Agnieszka - język rosyjski
 18. mgr Krzaczyńska Iwona - przedmioty zawodowe
 19. mgr Kucharek Agnieszka - pedagog szkolny
 20. mgr Kucharska Aneta - język niemiecki
 21. mgr Kularski Rafał - wychowanie fizyczne
 22. mgr inż. Kuleta Edyta - matematyka
 23. mgr Lipska Agnieszka - język polski
 24. mgr Lis Marcin - język niemiecki, język angielski
 25. mgr Maciejczyk Małgorzata - język angielski
 26. mgr Magdziarz Lidia - przedmioty zawodowe
 27. mgr Makuch Małgorzata - język polski
 28. mgr Mika Joanna - język angielski
 29. mgr Młodzińska Dorota - przedmioty zawodowe
 30. mgr Muszczyńska Małgorzata - historia, przedmioty zawodowe
 31. mgr Muszczyński Piotr - historia, przysposobienie obronne
 32. mgr Orliński Krzysztof - przedmioty zawodowe
 33. mgr inż. Piwowarczyk Karol - przedmioty zawodowe
 34. mgr inż. Plaskota Paulina - przedmioty zawodowe
 35. mgr Pluta Marcin - przedmioty zawodowe
 36. mgr Prochowska Anida - język niemiecki
 37. mgr Rak Jacek - matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe
 38. mgr Sipika Edyta - religia
 39. mgr Sorn - Wodecka Anna - przedmioty zawodowe
 40. mgr inż. Spychał Ewa - przdmioty zawodowe
 41. mgr Stępień Grzegorz - wychowanie fizyczne
 42. mgr Szczepanik Iwona - język polski
 43. mgr inż. Szczukocki Kamil - informatyka, przedmioty zawodowe
 44. mgr inż. Tarasińska Anna - chemia, fizyka, przedmioty zawodowe
 45. mgr Teler-Bąk Anna - język niemiecki
 46. mgr Urbańska-Figlarz Ewa - matematyka, fizyka
 47. mgr Więcław Barbara - język niemiecki
 48. mgr Wilk Dorota - podstawy przedsiębiorczości
 49. ks. mgr Zaborski Radosław - religia
 50. mgr Zbroja Grażyna - przedmioty zawodowe
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich