Temat: Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach IV 26 kwietnia 2019 r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej 6 – 23 maja 2019 r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 9 stycznia – 16 luty 2019 r.
17 czerwca – 04 lipca 2019 r.
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
9. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
10. (piątek) 2 listopada 2018 r.
11. Egzamin zawodowy pisemny 10 stycznia 2019 r.
12. (czwartek) 2 maja 2019 r.
13. Pisemny egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego 6, 7, 8, 14 maja 2019 r.
14. Egzamin zawodowy pisemny 18 czerwca 2019 r.
15. 2 dni na egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2019 r.
16. Przerwa rekolekcyjna marzec/kwiecień 2019 r.
17. Zakończenie zajęć w I semestrze 14 grudnia 2018 r. (piątek) dla kl. IV
11 stycznia 2019 r. (piątek) dla kl. I-III
18. Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dla kl. IV
28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) dla kl. I-III
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich