Dzień Edukacji Narodowej

10 października 2018r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Wzięli w niej udział nie tylko obecni, ale również emerytowani pracownicy szkoły oraz, oczywiście, uczniowie. „Szkoła to nie tylko miejsce, gdzie od kilkunastu lat wprowadza się nowe reformy, których realizacja wymaga wielkiego nakładu sił nauczycieli. Szkoła to przede wszystkim instytucja, która pełni istotną funkcję, jaką jest wychowanie dobrych, mądrych i odpowiedzialnych ludzi.” - takimi słowami rozpoczęła swoje przemówienie Pani Dyrektor Beata Fidor. Podkreśliła również, że sukcesem ZSP nr 3 w Końskich są: duma z wychowanków, ich ciepłe słowa o profesorach, pamięć o nich, stały kontakt absolwentów ze szkołą.” A ciężka praca profesorów oraz uczniów owocuje bardzo dobrymi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz maturalnych.

Pani Dyrektor następnie poinformowała o przyznanych nagrodach tym nauczycielom, którzy angażowali się szczególnie w życie szkoły, przyczyniali się do jej sukcesów oraz  tworzyli pozytywny wizerunek palcówki promując ją wśród mieszkańców miasta i regionu”:

Trzech nauczycieli otrzymało odznaczenia resortowe:
- Srebrny Medal za wieloletnią służbę – Pan Grzegorz Stępień
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – Pani Iwona Krzaczyńska i Pani Anida Prochowska

Nagrodą Starosty Koneckiego otrzymały:
- Halina Kowalczyk
- Anna Konieczna

Nagrodą Dyrektora zostali uhonorowani:
  - Kassyk Małgorzata
- Andrychiewicz Agnieszka
- Kaczmarczyk Beata
- Lipska Agnieszka
- Maciejczyk Małgorzata
- Muszczyński Piotr
- Sorn-Wodecka Anna
- Szczepanik Iwona
- Urbańska-Figlarz Ewa
-. Więcław Barbara

Po części oficjalnej zgromadzeni obejrzeli program artystyczny kabaretowo – muzyczny zaprezentowanyprzez uczniów Ekonomika pod opieką profesorów: Pani Joanny Miki, Pani Iwony Szczepanik, Pani Anny Sorn - Wodeckiej. Scenki kabaretowe o życiu szkoły przeplatały się z nastrojowymi piosenkami.

W ostatnim punkcie obchodów nadszedł czas na wspólne spotkanie na słodkim poczęstunku przygotowanym przez młodzież klas gastronomicznych pod czujnym okiem profesorów: Pani Aleksandry Elster, Pani Ewy Spychał, Pani Jolanty Bukowskiej, Pani Małgorzaty Muszczyńskiej.

Dzień Edukacji Narodowej w ZSP nr 3 każdego roku jest jedną z okazji do wspólnego spotkania się całej społeczności szkoły z emerytowanymi pracownikami, a więc stwarza możliwość do wspomnień.