Temat: Komunikaty dyrektora

1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu.
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich