XII Powiatowy Konkurs Informatyczny

14 maja 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów powiatu koneckiego. O godzinie 9:00 w budynku szkoły przy ulicy Piłsudskiego 68 stawili się uczniowie klas gimnazjalnych ze Stadnickiej Woli, Fałkowa oraz koneckiej „Jedynki” wraz ze swymi opiekunami.

Przybyłych powitała pani dyrektor Beata Fidor, która w krótkim przemówieniu otwierającym konkurs podkreśliła rangę i znaczenie wykształcenia informatycznego we współczenym świecie oraz życzyła uczestnikom powodzenia we współzawodnictwie.


Gimnazjaliści przystąpili do zmagań z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów konkursu. Autorami informatycznych łamigłówek byli nauczyciele ZSP nr 3 – Grażyna Zbroja, Jarosław Ciszek i Krzysztof Orliński. W sprawnym przebiegu konkursu asystowali im uczniowie klasy II Technikum Informatycznego: Marcin Tomski i Mateusz Wysokiński, a Paweł Borowiec zadbał o fotograficzne udokumentowanie przebiegu rywalizacji.


Konkurs rozpoczął się od testu z ogólnej wiedzy informatycznej obejmującego 20 pytań. Do sprawdzenia wiadomości gimnazjalistów wykorzystano aplikację działającą w lokalnej sieci szkolnej. Podobne programy uczniowie technikum informatycznego sami tworzą na zajęciach szkolnych.

Kolejnym etapem było składanie komputera z podzespołów. Tym razem jednak nie pracowano z rzeczywisty sprzętem, ale z programem symulacyjnym. Dzięki takiej aplikacji można wyćwiczyć poszczególne czynności montażowe bez obawy uszkodzenia kosztownego sprzętu komputerowego. Jest to odzwierciedlenie współczesnych trendów w szkoleniu, gdzie najpierw trenuje się na symulatorach zanim przystąpi się do obsługi prawdziwych urządzeń.


Podczas przerwy przed trzecim etapem zmagań zawodnicy i ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców przy ZSP nr 3.

Ostatnie zadanie dotyczyło częstego problemu w pracy informatyka: przywrócenia do stanu używalności komputera, w którym użytkownik sporo „namieszał”. Zleceniodawczynią była znana wszystkim postać – Pszczółka Maja, która chciała, aby i mieszkańcy jej łąki również korzystali z dobrodziejstw współczesnej techniki. Jednak, z braku czasu, powierzyła zadanie skonfigurowania systemu operacyjnego swemu leniwemu przyjacielowi Guciowi. Rezultaty jego pracy były opłakane, ale gimnazjaliści poradzili sobie z usunięciem usterek.


Na uroczystość zakończenia konkursu przybył pan Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich. Gość wraz z panią dyrektor Beatą Fidor pogratulowali wyników wszystkim uczestnikom oraz podziękowali ich opiekunom i organizatorom. Następnie zwycięzcy konkursu odebrali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich oraz dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc.Laureatami XII Powiatowego Konkursu Informatycznego zostali:

I miejsce: Karol Socha ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli – opiekunka pani Marzena Piwowarczyk.


II miejsce: Michał Laskowski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Fałkowie – opiekun pan Piotr Gonerka.


III miejsce: Piotr Strzemecki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Końskich – opiekun pan Artur Kołodziejczyk.Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie podziękowania za trud włożony w dobre przygotowanie zawodników. Zarówno uczestnicy konkursu, jak i ich opiekunowie zgodnie podkreślali sprawną organizację zawodów. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich chętnych na przyszłoroczną edycję zawodów.