Pożegnanie absolwentów 2018r.

W długiej, bo już ponad 70-letniej, historii szkoły kolejną kartę zapisali tegoroczni absolwenci ZSP nr 3 w Końskich. Pani Dyrektor Beata Fidor podkreśliła że jest to sukces zarówno uczniów, jak i nauczycieli. ”Chcieliśmy Wam, Absolwentom przekazać, że mądrość prawdziwa to: sobą dobrze rządzić, czynić uważnie i w niczym nie zbłądzić” - podkreśliła Dyrektor „Ekonomika”.

W imieniu Starostwa Powiatowego w Końskich Absolwentów pożegnał Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Pan Krzysztofa Stachera, życząc im doskonałych wyników na egzaminie dojrzałości i trafnych przyszłych wyborów życiowych.

W kolejnej części uroczystości Pani Dyrektor gratulowała uczniom z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali Uczniowie:
Deszczyńska Paulina (kl. IV A) – 5,27
Dudka Angelika (kl. IV A)-5,23
Kuleta Miłosz (kl . IV TIT)- 5,0
Partyka Dawid (kl. IV TG)- 4,82
Olesiński Kamil (kl. IVTIT)- 4,75

Złotymi Absolwentami ZSP nr 3 w Końskich zostali:
Deszczyńska Paulina (kl. IV A)
Dudka Angelika (kl. IV A)
Kuleta Miłosz (kl . IV TIT)

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymała: Dudka Angelika (kl. IV A)-5,23

Nagrodę Specjalną „Dżentelmena Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich” uzyskał: Partyka Dawid (kl. IV TG).

Wielu uczniów udziela się w życiu artystycznym, kulturalnym i sportowym. Wielu też jest honorowymi krwiodawcami i działa charytatywnie.

Opiekunowie organizacji szkolnych wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.


Następnie Pani Dyrektor podziękowała Rodzicom, którzy dołożyli szczególnych starań na rzecz szkoły oraz wręczyła Listy Gratulacyjne Rodzicom Uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauczaniu i wychowaniu w 4-letnim cyklu kształcenia.

Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości były pożegnania. W imieniu wychowawców klas czwartych głos zabrała Pani Marzena Andryszczyk. Koleżankom i Kolegom- Absolwentom sukcesów, wspaniałych przyjaciół oraz życzliwych wokół ludzi życzył Jakub Arcab (kl. III TIH)- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Szkołę, w imieniu Absolwentów, pożegnała Agnieszka Malicka (kl. IV A). Podziękowała Gronu Pedagogicznemu za życzliwość i zrozumienie dla uczniowskich problemów. „Już dziś tęsknimy za szkoła, była ona dla nas drugim domem”.

Uczniowie „Ekonomika” pożegnali Absolwentów programem kabaretowym „Ekonomik: Matura, Zawód- Kariera” przygotowanym pod kierunkiem i według scenariusza Pani Agnieszki Lipskiej. Duża dawka śmiechu była niezwykle wskazana przed spotkaniem Absolwentów ze swoimi wychowawcami:
Klasa IV A- wychowawca Pani Anna Konieczna
Klasa IV TIT- wychowawca Pani Grażyna Zbroja
Klasa IV TG- wychowawca Pani Ewa Urbańska- Figlarz
Klasa IV THH- wychowawca Pani Marzena Andryszczyk