Rajd integracyjny śladami miejsc pamięci narodowej

Tegoroczny rajd miał szczególny charakter, ponieważ połączył integrację „pierwszaków” z edukacją patriotyczną. W związku ze 100-letnią rocznicą niepodległości uczniowie odwiedzili miejsca pamięci narodowej na terenie Końskich. Rozpoczęli od rozważań przy tablicy upamiętniającej pomordowanych podczas II wojny światowej umieszczonej na budynku naszej szkoły. Następnie udali się na plac Kościuszki związany również z historią II wojną światową oraz na ulicę I-go Maja pod tablicę ofiar SB. Na ulicy Partyzantów znajduje się mogiła powstańców styczniowy, nad którą nieprzerwanie od 2006r. opiekę sprawują uczniowie naszej szkoły i właśnie do tego miejsca dotarła młodzież. Po czym udali się na konecki cmentarz, gdzie nawiedzili pomniki: żołnierzy września oraz partyzantów, tablicę ofiar Oświęcimia. Ostatnim etapem rajdu była Aleja Dębów Katyńskich. W trakcie rajdu uczniowie klas pierwszych mięli okazję poznać się lepiej, ale przede wszystkim wzbogacić swoją wiedzę o historii naszej „Małej Ojczyzny”, która jest przecież częścią narodowej historii Polaków.