Temat: Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Na rok szkolny 2018/2019 szkoła prowadzi nabór na nastepujących kierunkach kształcenia:

TECHNIK EKONOMISTA - innowacja pedagogiczna: „MAKLER GIEŁDOWY”
TECHNIK HANDLOWIEC - innowacja pedagogiczna: „MAKLER GIEŁDOWY”
TECHNIK HOTELARSTWA - innowacja pedagogiczna: „STEWARDESSA/STEWARD”
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - innowacja pedagogiczna: „STEWARDESSA/STEWARD”
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - innowacja pedagogiczna: „DIETETYKA”
TECHNIK INFORMATYK - innowacja pedagogiczna: „MONITOROWANIE I OBSŁUGA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA”
TECHNIK TELEINFORMATYK - innowacja pedagogiczna „MONITOROWANIE I OBSŁUGA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA”

Aby zobaczyć dokładny opis poszczególnych kierunków kliknij na wybrany zawódRegulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Końskich znajdziesz klikając na poniższy link

ZOBACZ REGULAMIN

Szczgółowych informacji udziela sekretariat i dyrektor szkoły w godz. 8.00-15.00, tel./fax. 41 372 34 68

Dokumenty składane przez kandydata:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub ściągnąć klikając na link PODANIE) w terminie od 14 maja do 20 czerwca 2018r. do godz. 15.00.
  3. Wniosek musi być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Od 22 czerwca 2018r. od godz. 9.00 do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez absolwentów gimnazjów oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Od 27 czerwca 2018r. od godz. 9.00 do 9 lipca 2018r. do godz. 15.00 - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej wg przyjętych procedur.
 4. Do 10 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSP nr 3 w Końskich.
 5. Do 13 lipca 2018r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej.
 6. 18 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 7. Kartę zdrowia i kartę szczepień,
 8. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 9. Kandydaci do szkół zawodowych, dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu/skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły.
 10. Kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 11. Kandydaci posiadający określone osiągnięcia indywidualne dołączają opinie placówki potwierdzające te osiągnięcia,
 12. Kandydaci – laureaci oraz uczestnicy konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego powinni załączyć zaświadczenia wydane przez wojewódzką komisję konkursową
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich