Temat: Rada rodziców

Rada rodziców jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia oraz funkcjonowania. Na rok szkolny 2017/2018 rodzice wybrali w jej skład następujące osoby:
..... - przewodniczący
..... - zastępca przewodniczącego
..... - skarbnik
..... - członek
..... - członek
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich