Akcja „Sprzątanie Świata”

Udział uczniów naszej szkoły w akcji "Sprzątanie Świata" z pwenością przyczynił się do ukształtowania świadomości ekologicznej, jako podstawy budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przejaw postawy patriotycznej. Organizatorem akcji była prof. Halina Kowalczyk.

Akcja „Sprzątania Świata” przebiegła niezwykle sprawnie i zakończyła się sukcesem . Świadczyć o tym mogą pełne worki śmieci i pięknie uporządkowane ulice naszego miasta oraz okoliczne lasy.