Temat: Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
1. 1A technik ekonomista Anna Konieczna
2. 2A technik ekonomista Iwona Szczepanik
3. 3AH technik ekonomista i technik handlowiec Agnieszka Lipska
4. 4AH technik ekonomista i technik handlowiec Magdalena Dziuba
5. 1TI technik informatyk Grażyna Zbroja
6. 2TI technik informatyk Halina Kowalczyk
7. 2TIH technik informatyk i technik hotelarstwa Małgorzata Muszczyńska
8. 3TI technik informatyk Piotr Muszczyński
9. 3TIH technik informatyk i technik hotelarstwa Anna Sorn - Wodecka
10. 4TIH technik informatyk, technik teleinformatyk i technik hotelarstwa Małgorzata Maciejczyk
11. 1TGH technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Marzena Andryszczyk
12. 2TG technik żywienia i usług gastronomicznych Ewa Spychał
13. 3TG technik żywienia i usług gastronomicznych Aleksandra Elster
14. 4TGT technik żywienia i usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej Ewelina Ciszek
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich