Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W ostatni dzień roku szkolnego 2017/2018 zgromadzili się: Dyrekcja, Profesorowie, Uczniowie ZSP nr 3 w Końskich, aby pożegnać się przed odejściem na wakacje. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Barbara Cieplińska - radna Powiatu Koneckiego, która odczytała list Starosty Koneckiego Pana Bogdana Sobonia.

Uroczystość otworzyła Dyrektor ZSP nr 3 w Końskich Pani Dyrektor Beata Fidor. Szczególnie ciepło zwróciła się do uczniów. Podziękowała nauczycielom za ich wysiłek i życzyła pięknych wakacji, pełnych słońca i radości Podkreśliła, że wspólny wysiłek: profesorów i młodzieży przełożył się na wyniki w nauce, ale również na przyjaźń, wzajemny szacunek, których w tej szkole nie brakuje- dodała Pani Dyrektor.

Następnie wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom o najwyższej średniej ocen. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:
Charaziński Hubert (IIINTIH)- 5,57
Pukal Katarzyna (III TIH)- 5,50
Wysokiński Mateusz (II TI)- 5,47
Ziółkowski Kamil (III TIH)- 5,29
Rupniewski Dawid (II TI)- 5,21
Binkowska Paulina (I A)- 5,12
Owsikowska Maria (II TG)- 5,05
Caputa Katarzyna (III AH)- 5,00
Żurawski Bartłomiej (II TG)- 5,00
SadkowskaWioletta (#TGT)-4,94
Stolecka Paulina (IITIH)- 4,89
Lasocka Kinga (I A)-4,82
Wodecka Wiktoria (I A)- 4,82
Janikiewicz Anna (III AH)- 4,97
Kucharska Patrycja (II TG)- 4,79
Resiak Adam (II AH)- 4,75

Pani Dyrektor wręczyła również nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen 4,3 i powyżej. W sumie za wyniki w nauce nagrodzonych zostało ponad 50 uczniów ZSP nr 3 w Końskich. Wielu uczniów udziela się również w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły. Dla nich dyplomy uznania wręczyła Pani profesor Agnieszka Lipska. Następnie Pani profesor Anna Konieczna gratulowała uczniom udziału w konkursie „Geostanowiska w twoim sąsiedztwie”

Uczniom wyróżniającym się w nauce, życiu artystycznym, kulturalnym i sportowym szkoły otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców ZSP nr 3 w Końskich. Najlepszym zaś uczniom wakacyjny wypoczynek „osłodziła” dodatkowo Dyrekcja szkoły słodkimi upominkami.

Uczniowie „Ekonomika” poszerzają swoją wiedzę i umiejętności nie tylko podczas lekcji, czy na kołach zainteresowań, młodzież klas informatycznych ma możliwość zdobycia europejskich certyfikatów CISCO. W roku szkolnym 2017/2018 otrzymało je kilkunastu uczniów klas:I TIT, II TI, a wręczyli je Pan profesor Jarosław Ciszek oraz Pan profesor Karol Piwowarczyk

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrali Maciej Miroń (III TIH) oraz Jakub Arcab (III TIH). W imieniu uczniów ZSP nr 3 w Końskich pogratulowali Pani Beacie Fidor wyboru na stanowisko Dyrektora szkoły. Podziękowała nauczycielom za ich pracę, życzliwość i otwartość na uczniowskie problemy. Dyrekcji szkoły, profesorom, swoim kolegom i koleżankom życzyła słonecznych wakacji.

Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal lekcyjnych na wręczenie świadectw i ostatnie uściski. „ Odpoczywajcie owocnie, ale i rozumnie”- takimi słowami zamknęła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 Pani Dyrektor Beata Fidor.