Temat: Grono pedagogiczne ZSP nr 3

 1. mgr Andrychiewicz Agnieszka - przedmioty zawodowe
 2. mgr Andryszczyk Marzena - przedmioty zawodowe
 3. mgr Batóg Barbara - plastyka
 4. mgr Bukowska Jolanta - biologia, przedmioty zawodowe
 5. mgr Ciszek Ewelina - język angielski
 6. mgr inż. Ciszek Jarosław - przedmioty zawodowe
 7. mgr Czarny Mariola - przedmioty zawodowe
 8. mgr Durlik Jolanta - religia
 9. mgr Dziuba Magdalena - matematyka
 10. mgr inż. Elster Aleksandra - przedmioty zawodowe, fizyka
 11. mgr Fidor Beata - dyrektor szkoły, przedmioty zawodowe
 12. mgr Kaczmarczyk Beata - przedmioty zawodowe
 13. mgr Kassyk Joanna - biblioteka
 14. mgr Kassyk Małgorzata - kierownik kształcenia praktycznego,przedmioty zawodowe
 15. mgr Komisarski Jarosław - wychowanie fizyczne
 16. mgr Konieczna-Milcarz Anna - geografia, przedmioty zawodowe
 17. mgr Kowalczyk Halina - historia, wiedza o społeczeństwie
 18. mgr Kowalski Piotr - wychowanie fizyczne
 19. mgr Kozubska Agnieszka - język rosyjski
 20. mgr Krzaczyńska Iwona - przedmioty zawodowe
 21. mgr Kucharek Agnieszka - pedagog szkolny
 22. mgr Kucharska Aneta - język niemiecki
 23. mgr Kularski Rafał - wychowanie fizyczne
 24. mgr inż. Kuleta Edyta - matematyka
 25. mgr Lipska Agnieszka - język polski
 26. mgr Lis Marcin - język niemiecki, język angielski
 27. mgr Łyżwa Dariusz - język angielski
 28. mgr Maciejczyk Małgorzata - język angielski
 29. mgr Magdziarz Lidia - przedmioty zawodowe
 30. mgr Mańko-Sękowska Iwona - język angielski
 31. mgr Mika Joanna - język angielski
 32. mgr Milner Adam - język angielski
 33. mgr Młodzińska Dorota - przedmioty zawodowe
 34. mgr Muszczyńska Małgorzata - biblioteka
 35. mgr Muszczyński Piotr - historia, edukacja dla bezpieczeństwa
 36. mgr Orliński Krzysztof - przedmioty zawodowe
 37. mgr Prochowska Anida - język niemiecki
 38. mgr Rak Jacek - matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe
 39. mgr Rakowska Monika - język polski
 40. mgr Sorn - Wodecka Anna - przedmioty zawodowe
 41. mgr inż. Spychał Ewa - przdmioty zawodowe
 42. mgr Stępień Grzegorz - wychowanie fizyczne
 43. mgr Szczepanik Iwona - język polski
 44. mgr inż. Szwarc Sławomir - przedmioty zawodowe
 45. mgr Urbańska-Figlarz Ewa - matematyka, fizyka
 46. mgr Więcław Barbara - język niemiecki
 47. ks. mgr Zaborski Radosław - religia
 48. mgr Zbroja Grażyna - przedmioty zawodowe