Temat: Informator maturalny

Infomatory dla zdających według nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2014/2015

Przedmiot Do pobrania
Informator ogólny o egzaminach maturalnych
język polski - informator
- przykładowe zadania
język angielski - informator
- przykładowe zadania
język niemiecki - informator
- przykładowe zadania
język rosyjski - informator
- przykładowe zadania
biologia - informator
- karta wybranych wzorów
- przykładowe zadania
fizyka - informator
- karta wybranych wzorów
- przykładowe zadania
geografia - informator
- przykładowe zadania
matematyka - informator
- wybrane wzory matematyczne
- przykładowe zadania
- zbiór zadań maturalnych

Informatory z pozostałych przedmiotów znajdziesz na stronie CKE.