Temat: Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 15 luty - 28 luty 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach IV 30 kwietnia 2021 r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej 4 – 20 maja 2021 r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 11 stycznia – 19 luty 2021 r.
21 czerwca – 8 lipca 2021 r.
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
9. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10. (czwartek, piątek) 15,16 października 2020 r.
11. (poniedziałek) 2 listopada 2020 r.
11. Egzamin zawodowy pisemny 11, 12 stycznia 2021 r.
12. Pisemny egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego 4, 5, 6, 7 maja 2021 r.
13. (piątek) 4 czerwca 2021 r.
14. Egzamin zawodowy pisemny 22 czerwca 2021 r.
15. 2 dni na egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2020 r.
16. Przerwa rekolekcyjna marzec/kwiecień 2021 r.
17. Zakończenie zajęć w I semestrze 11 grudnia 2020 r. (piątek) dla kl. IV
29 stycznia 2021 r. (piątek) dla kl. I-III
18. Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) dla kl. IV
1 lutego 2021 r. (poniedziałek) dla kl. I-III