Temat: Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 17 stycznia - 30 stycznia 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach IV 29 kwietnia 2022 r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej 4 – 20 maja 2022 r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 11 stycznia 2022 – część pisemna
10 stycznia - 6 luty 2022 - część praktyczna
2 czerwca – 7 czerwca 2022 - część pisemna
1 czerwca – 19 czerwca 2022 - część praktyczna
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
9. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10. (piątek) 15 października 2021 r.
11. (piątek) 12 listopada 2021 r.
11. (piątek) 7 stycznia 2022 r.
12. (wtorek) Egzamin zawodowy część pisemna 11 stycznia 2022 r.
13. (poniedziałek) 2 maja 2022 r.
14. Pisemny egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego 4, 5, 6 maja 2022 r.
15. Egzamin zawodowy część pisemna (do wyboru 1 dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 2 - 7 czerwca 2022 r.
16. (piątek) 17 czerwca 2022 r.
17. Przerwa rekolekcyjna marzec/kwiecień 2022 r.
17. Zakończenie zajęć w I semestrze 10 grudnia 2021 r. (piątek) dla kl. IV
14 stycznia 2022 r. (piątek) dla kl. I-III
18. Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) dla kl. IV
31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) dla kl. I-III