Temat: Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach IV 24 kwietnia 2020 r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej 4 – 20 maja 2020 r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 9 stycznia – 15 luty 2020 r.
22 czerwca – 9 lipca 2020 r.
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
9. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
10. (poniedziałek) 14 października 2019 r.
11. Egzamin zawodowy pisemny 10 stycznia 2020 r.
12. Pisemny egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego 4, 5, 6 maja 2020 r.
13. (piątek) 12 czerwca 2020 r.
14. Egzamin zawodowy pisemny 23 czerwca 2020 r.
15. 2 dni na egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2020 r.
16. Przerwa rekolekcyjna marzec/kwiecień 2020 r.
17. Zakończenie zajęć w I semestrze 13 grudnia 2019 r. (piątek) dla kl. IV
24 stycznia 2020 r. (piątek) dla kl. I-III
18. Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) dla kl. IV
9 lutego 2020 r. (poniedziałek) dla kl. I-III