Temat: Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 30 stycznia - 12 luty 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
5. Zakończenie zajęć w klasach IV/4 28 kwietnia 2023 r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej 4 – 23 maja 2023 r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 10 stycznia - 14 stycznia 2023 – część pisemna
9 stycznia - 21 stycznia 2023 - część praktyczna
2 czerwca – 7 czerwca 2023 - część pisemna
1 czerwca – 18 czerwca 2023 - część praktyczna
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
9. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10. (poniedziałek) 31 października 2022 r.
11. Egzamin zawodowy 9 - 21 stycznia 2023 r.(do wyboru dwa dni)
12. (wtorek) 2 maja 2023 r.
13. Pisemny egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego 4, 5, 8 maja 2023 r.
14. Egzamin zawodowy część pisemna ) 2 - 18 czerwca 2023 r.(do wyboru trzy dni )
15. Przerwa rekolekcyjna marzec/kwiecień 2023 r.
16. Zakończenie zajęć w I semestrze 16 grudnia 2022 r. (piątek) dla kl. IV/4
27 stycznia 2023 r. (piątek) dla kl. I-IV/5
17. Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) dla kl. IV/4
13 luty 2023 r. (poniedziałek) dla kl. I-IV/5