Temat: Kierunki kształcenia

Szkoła prowadzi zajęcia w nastepujących zawodach. Aby zobaczyć szczegóły kliknij na wybrany zawód:

TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK TELEINFORMATYK

Okres nauki trwa 5 lat i kończy się maturą oraz egzaminem zawodowym.