Temat: Kierunki kształcenia

Szkoła prowadzi zajęcia w nastepujących zawodach. Aby zobaczyć szczegóły kliknij na wybrany zawód:

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK

Okres nauki trwa 5 lat i kończy się maturą oraz egzaminem zawodowym.