Temat: BHP w czasie koronawirusa

Procedury BHP w związku z zagrożeniem COVID-19

- informacje dla rodziców
- informacje dla uczniów
- procedury funkcjonowania ZSP nr 3 w Końskich

Procedury szczegółowe:
1. Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły
2. Procedura pobytu w sali dydaktycznej
3. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
4. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
5. Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
6-7. Procedura odbywania zajęć z wychowania fizycznego
8. Procedura wyjścia grupy uczniów boisko szkolne
9. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, gastronomicznych i innych
10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze
11. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły