Temat: Nauczanie zdalne.

Materiały są zgodne z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z:

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Klauzula informacyjna.
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.Materiały na temat kształcenia zdalnego obowiązujących w szkole zostały opracowane w oparciu o wzorzec przygotowany przez serwis Edukacja.net