Temat: Projekty unijne

Projekty w trakcie realizacji:

- Nowe umiejętności drogą do sukcesu.

- Erasmus 2023.

- Polsko - greckie wyzwanie kulturowe.

- Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej.

- Innowacje na Wyspach Brytyjskich.

- Moje kompetencje moja przyszłość.

- Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy.

- Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy. Kontynuacja.

- Nowe kompetencje szansą na rynku pracy.

- Nowe kompetencje szansą na rynku pracy. Kontynuacja.

Projekty zrealizowane:

- Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja.

- Staż - dobry start.

- Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro.

- Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces.

- Szkoła Kluczowych Kompetencji.

- Technik Kluczowych Kompetencji.

- Edukacja zawodowa w praktyce.