Temat: Projekty unijne

Projekty w trakcie realizacji:

- Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja.

- Staż - dobry start.

- Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro.

- Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces.

Projekty zrealizowane:

- Szkoła Kluczowych Kompetencji.

- Technik Kluczowych Kompetencji.

- Edukacja zawodowa w praktyce.