Temat: Politechnika Świętokrzyska

Umowa Patronacka o utworzeniu klas patronackich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich w dniu 25.10.2019 r. zawarł Umowę Patronacką z Politechniką Świętokrzyską. W ramach realizacji umowy Politechnika obejmuje Patronatem dydaktycznym klasy o profilu technik informatyk.

W ramach współpracy Uczelni z Naszą Szkołą utworzono Klasy patronackie o profilu informatycznym. W klasach tych, wprowadzane są wybrane zagadnienia z obszaru informatyki oraz teleinformatyki. Zajęcia profilowane prowadzone są w oparciu o renomowane, certyfikowane materiały Akademii Sieci Cisco, dzięki czemu Uczniowie dostają możliwość zdobycia swoich pierwszych certyfikatów z branży IT. Uczniowie wprowadzani są w zagadnienia technologii ICT, które w okresie późniejszym będą mogli skutecznie i w bardzo ciekawy sposób rozwijać podczas studiów na kierunku Teleinformatyka w Politechnice Świętokrzyskiej.

Politechnika Świętokrzyska ponadto deklaruje pomoc i konsultacje, wsparcie nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zapraszanie kadry dydaktycznej oraz uczniów Szkoły do udziału w organizowanych przez Politechnikę wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym, inicjowanie i wspieranie podejmowanych przez Szkołę przedsięwzięć służących popularyzacji nauki.


TELEINFORMATYKA - Nowy kierunek studiów na Politechnice Świętokrzyskiej !