Temat: Rada rodziców

Rada rodziców jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia oraz funkcjonowania. Na rok szkolny 2019/2020 rodzice wybrali w jej skład następujące osoby:
Marzena Szwedkowicz - przewodniczący
Renata Pękala - zastępca przewodniczącego
Izabela Milcarz - sekretarz
Monika Foks - skarbnik
Urszula Jasińska - członek
Grażyna Pisarska - członek