Temat: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Projekt „Świętokrzyskie Mistrzostwa Ekonomiczne”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich od 31 października 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. bierze udział w projekcie Staropolskiej Wyższej Szkoły w Kielcach pn. „Świętokrzyskie Mistrzostwa Ekonomiczne”, projekt ten jest realizowany wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Staropolska Wyższa Szkoła gwarantuje wsparcie merytoryczne oraz pomoc w otwarciu „Szkolnego Klubu Pieniądza”- doposażenie. Przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych dla uczniów, przeprowadzenie seminariów z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego dla dorosłych, organizację dwóch konkursów ekonomicznych – wiedzy pn. „Świętokrzyski Mistrz Ekonomii” i plastycznego pn. „Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta”.

Celem głównym projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych oraz rozwój ich umiejętności rynkowych jako konsumentów i potencjalnych biznesmenów. Przygotowywanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w roli konsumenta na rynku poprzez cykl warsztatów poświęconych prawom i obowiązkom konsumenta. Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego młodzieży na rynku poprzez edukację z zakresu rozpoznawania autentyczności banknotów oraz monet będących w obiegu, zagrożeń związanych z transakcjami on-line i użyciem pieniądza elektronicznego, a także racjonalnego gospodarowania budżetem domowym. Upraktycznianie toku nauczania młodzieży w zakresie przedsiębiorczości poprzez cykl warsztatów przygotowujących do efektywnego prowadzenia własnego biznesu. Zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji na rynku finansowym wśród młodzieży poprzez popularyzację wiedzy na temat piramid finansowych i baniek spekulacyjnych, prezentację dobrych praktyk początkującego inwestora, a także nabycie praktycznych umiejętności weryfikacji ofert instytucji bankowych i parabankowych.