Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy

RekrutacjaZOBACZ REGULAMIN REKRUTACJI

Opis projektu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczyna realizację projektu pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy ”. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w okresie 01.09.2019 – 30.06.2021.

Projekt jest skierowany do 40 uczniów szkoły kształcących się w kierunkach: technik informatyk, technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa. W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 tygodniowe praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach w dwóch turach mobilności. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych uczniów. Partnerem projektu jest organizacja Sigiannis S. Oksana Wioska OE. White Blue Tour Service działająca na greckim rynku od 2008 roku.

Projekt zakłada przede wszystkim zwiększenie szans młodych osób na europejskim rynku pracy, wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych oraz możliwość kreatywnego rozwoju zawodowego. Udział w zagranicznym stażu pozwoli na poznanie nowych standardów usług i produktów stosowanych w innym kraju. Uczniowie zwiększą swoje umiejętności językowe oraz umiejętności interpersonalne. Poznanie innej kultury do doskonała szansa na kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, zwiększenie świadomości międzykulturowej. Uczestnictwo w zagranicznej mobilności to okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, zdobycie nowych doświadczeń. Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla szkoły, gdyż pozwala na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do wymogów europejskiego rynku pracy.

Wyjazd na praktyki zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym, które pozwoli lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności.

Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.