Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy.

Rekrutacja


ZOBACZ REGULAMIN REKRUTACJI

Opis projektu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”. Projekt realizowany jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062242 zawartej pomiędzy organizacją wysyłającą a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. Termin od 01.09.2019 do 30.06.2021

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich kształcących się w zawodach technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Projekt zakłada przede wszystkim zwiększenie szans młodych osób na europejskim rynku pracy, wzrost kompetencji i umiejętności praktycznych oraz możliwość kreatywnego rozwoju zawodowego. Udział w zagranicznym stażu pozwoli na poznanie nowych standardów usług i produktów stosowanych w innym kraju. Uczniowie zwiększą swoje umiejętności językowe oraz umiejętności interpersonalne. Poznanie innej kultury do doskonała szansa na kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, zwiększenie świadomości międzykulturowej. Uczestnictwo w zagranicznej mobilności to okazja do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, zdobycie nowych doświadczeń. Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla szkoły, gdyż pozwala na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do wymogów europejskiego rynku pracy.

Wyjazd na praktyki zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym, które pozwoli lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności.

Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.