Temat: Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces


Podsumowanie projektu - 14.06.2019r.

W uroczystości wziął udział pan Krzysztof Stachera - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich, pani Beata Fidor – dyrektor ZSP nr 3, koordynatorzy projektu – pani Iwona Krzaczyńska i Anna Sorn-Wodecka, opiekunowie pan Grzegorz Stępień, Karol Piwowarczyk i Marcin Lis, nauczyciele biorący udział w projekcie, uczniowie – uczestnicy zagranicznego stażu oraz zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich.

„Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” to dwuletni projekt skierowany do 40 dziewcząt i chłopców kształcących się w kierunkach technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista. Uczniowie odbywali staż we Włoszech – w miastach Bolonia i Parma. Organizacją pobytu zajęła się firma IFOM z Bolonii. W pierwszej turze mobilności wzięło udział 20 uczniów technikum informatycznego , którzy odbyli staż w terminie 07.01-03.02.2018 r. w mieście Bolonia w północnych Włoszech. II tura mobilności zaplanowana została dla 10 uczniów w zawodzie technik ekonomista i 10 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tym razem młodzież w terminie 13.01-09.02.2019 r. przebywała w Parmie.

Podczas uroczystości poprowadzonej przez Julię Sołtys i Kacpra Kowalika uczniowie podzielili się z widownią wrażeniami z pobytu we Włoszech, opowiedzieli o najciekawszych miejscach jakie zwiedzili w ramach wycieczek do Wenecji, Florencji, Mediolanu czy Werony. W przygotowanych prezentacjach multimedialnych pokazali swoje miejsca pracy i opowiedzieli, czego nauczyli się i jakie zdobyli umiejętności podczas stażu.

W trakcie uroczystości wręczone zostały uczniom certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz zaświadczenia Europass Mobilność w języku polskim i angielskim.

Konferencję uświetnił występ uczennic Dominiki Deszczyńskiej i Patrycji Kulety, które zaśpiewały m.in. piosenkę włoską Ci sara oraz quiz językowy poprowadzony przez Jakuba Bednarz utrwalający znajomość podstawowych zwrotów używanych podczas pobytu we Włoszech.

Konferencja zakończyła się słodkim poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem włoskich przebojów.


W drugiej turze mobilności wzięło udział 20-stu uczniów w zawodzie technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych . W terminie od 13.01-09.02.2019 uczestnicy przebywali w Parmie we Włoszech , a organizacją pobytu zajęła się firma IFOM w Bolonii. Staże/praktyki odbywały się w renomowanych restauracjach w Parmie m.in. Ristorante La Forchetta posiadającej gwiazdkę Michelin, Ristorante Il Cortile, Trattoria del Ducato, Alfione Ristorante e Bottega, Ristorante Pizzeria La Brace oraz w biurze rachunkowym I9 Factory.

W ramach projektu młodzież wzięła udział w wycieczkach do Wenecji, Mediolanu i Verony. Dzięki miesięcznemu pobytowi we Włoszech uczestnicy zdobyli nowe kompetencje zawodowe, podwyższyli umiejętności językowe, poznali kulturę i kuchnię włoską, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nawiązali międzynarodowe kontakty. Zwieńczeniem odbytych staży/ praktyk będzie otrzymanie przez uczestników projektu Certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o odbytych stażach/praktykach z miejsc pracy oraz Europass Mobilność potwierdzających zdobyte kwalifikacje uznawane w całej Europie, które zostaną uroczyście wręczone młodzieży w czasie spotkania podsumowującego mobilność.

Warto dodać, że udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech są pokrywane z budżetu projektu. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Pani dyrektor Beata Fidor, koordynatorem i współtwórcą projektu jest Pani Iwona Krzaczyńska, koordynatorem Anna Sorn-Wodecka, a nauczyciele biorący udział w projekcie: Anna Konieczna-Milcarz, Karol Piwowarczyk, Marcin Lis, Piotr Muszczyński oraz psycholog Barbara Kowalewska.


Ekonomik zakończył właśnie pierwszą turę mobilności, w której wzięło udział 20-stu uczniów w zawodzie technik informatyk. Uczestnicy przebywali w Bolonii we Włoszech i wzięli udział w stażach/praktykach w firmie przyjmującej IFOM , OL3 Solutions S.r.l.a Sucio Unico oraz w Primium Marketing. Realizacja projektu umożliwiła jego uczestnikom podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń, porównania posiadanej wiedzy, nawiązania międzynarodowych kontaktów. Uczniowie nabyli i poprawili swoje kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. Dzięki zorganizowanym w ramach projektu wycieczkom do Wenecji, Florencji i Verony młodzież miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich oraz propagowania postaw szacunku wobec innych kultur.


„Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces” to projekt skierowany do 40 dziewcząt i chłopców kształcących się w kierunkach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista. Uczniowie odbędą zagraniczny staż we Włoszech. Organizacją pobytu zajmie się firma IFOM z Bolonii. Realizacja staży nastąpi w dwóch turach: 07.01.2018 - 03.02.2017 oraz 13.01.2019 - 09.02.2019. W każdej turze mobilności weźmie udział 20 osób.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych uczniów. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podwyższenie i zdobycie nowych kompetencji zawodowych, wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, wymiany doświadczeń, porównania posiadanej wiedzy, nawiązania międzynarodowych kontaktów. Uczestnicy projektu nabędą też lub podniosą swoje kompetencje osobiste i społeczne oraz językowe. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich, propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur.

Projekt przyniesie korzyści także szkole. Stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim da możliwość poprawy oferty edukacyjnej oraz uzyskania przez szkołę renomy instytucji nowoczesnej i dynamicznej.

Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Wsparcie z języka angielskiego pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe. Szkoła zaplanowała także kilka godzin zajęć z języka włoskiego, które pozwolą na przybliżenie uczniom podstawowego słownictwa i zwrotów używanych w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego będzie zapoznanie uczniów z historią Włoch, ich kulturą, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi. Wsparcie pedagogiczne będzie miało z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, zasadami aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, komunikacji interpersonalnej.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Pani dyrektor Beata Fidor, koordynatorem i współtwórcą projektu jest Pani Iwona Krzaczyńska, koordynatorem Anna Sorn-Wodecka, a nauczyciele biorący udział w projekcie: Anna Konieczna, Grzegorz Stępień, Karol Piwowarczyk, Marcin Lis, Piotr Muszczyński oraz Pani psycholog Grażyna Kowalczyk. Realizacja projektu przyniesie korzyści nie tylko uczniom, ale i szkole, ponieważ stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej oraz da możliwość poprawy oferty edukacyjnej oraz uzyskania renomy nowoczesnej dynamicznej szkoły.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy