Wesprzyj naszą szkołę!

Fundacja Sportowcy Dzieciom realizuje program umożliwiając przekazanie 1,5% podatku dochodowego na wybraną placówkę. Ideą programu jest podnoszenie jakości nauczania młodzieży. Zebrane fundusze przeznaczane zostają np. na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych.

Nasza szkoła uczestniczy w programie, jeśli więc chcieliby Państwo przekazać 1,5% podatku prosimy o wypełnienie wniosku wg poniższego wzoru.

Numer KRS: 0000457030
wpisz kwotę 1,5%
Cel szczegółowy 1,5%: ZSP3 KOŃSKIE (263)

Dziękujemy!