Dzień Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej popularny Dzień Nauczyciela rozpoczęto akademią. Na obchody przybyli: Dyrekcja szkoły, profesorowie, pracownicy ZSP Nr 3 w Końskich. Szczególnie miło było gościć w szkole profesorów-emerytów, którzy każdego roku uświetniają to szczególne święto swoją obecnością.

Pani Dyrektor Beata Fidor przyznała nagrody nauczycielom zasłużonym w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Należeli do nich: Jarosław Ciszek, Jolanta Durlik, Magdalena Dziuba, Małgorzata Kassyk, Anna Konieczna-Milcarz, Agnieszka Kozubska, Joanna Mika, Anida Prochowska, Jacek Rak, Anna Sorn-Wodecka.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani Agnieszka Andrychiewicz.

Nagrodę Starosty Koneckiego otrzymał Pan Krzysztof Orliński.

Po części oficjalnej zgromadzeni obejrzeli program artystyczny kabaretowo – muzyczny zaprezentowanyprzez uczniów Ekonomika. Scenki kabaretowe o życiu szkoły przeplatały się z nastrojowymi piosenkami.

A następnie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez Bankiet Serwis-Szkolne koło gastronomiczene