O projekcie


„Moje kompetencje moja przyszłość”


Projekt „Moje kompetencje moja przyszłość” skierowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i możliwości kształcenia zawodowego w okresie od 01.11.2019 - 30.09.2020 ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez realizację kursów/warsztatów kończących się uzyskaniem kompetencji, staży zawodowych we współpracy z pracodawcami oraz poprzez doposażenie szkół profesjonalnym sprzętem tj.: pracowni na kierunku technik informatyk.

Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 20 uczniów (3 Kobiety + 17 Mężczyzn), Uczniowie klas Technik Informatyk.

Rekrutacja:
do 20 listopada 2019 r.

Doposażenie:

Zajęcia dodatkowe:

Szkolenia - Grafika 3D i wydruk 3D:
2 grupy po 10 os. x 20 godzin.
materiały szkoleniowe: książka/vademecum, zestaw piśmienniczy, zeszyt.

Staże:
Wymiar stażu: 160 godzin/osoba.


Do pobrania

Regulamin rekrutacji.
Regulamin uczestnictwa.
Formularz zgłoszeniowy.
Opinia.
Zgdoda rodzica ucznia niepelnoletniego.