O projekcie


„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”


120 uczniów i 8 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich weźmie udział w dwuletnim projekcie „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia uczniów oraz podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSP nr 3 w Końskich.

Projekt przewiduje następujące działania:

Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. – 31.08.2021r.

Wartość projektu wynosi 739 219,46 zł. – w tym kwota dofinansowania 693 619,46 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.


Regulamin rekrutacji

czytaj więcej..