„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. – 31.08.2021r.

Wartość projektu wynosi 739 219,46 zł. – w tym kwota dofinansowania 693 619,46 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Do pobrania

Oświadczenie o braku powiązań

Zaproszenie do oferty cenowej - sprzęt do pracowni gastronomicznej
zał. 1 - formularz oferty cenowej - sprzęt do pracowni gastronomicznej
zał. 2 wzór klauzul informacyjnych - sprzęt do pracowni gastronomicznej
zał. 3 wzór umowy - sprzęt do pracowni gastronomicznej

Zaproszenie do oferty cenowej - stoliki i krzesła komputerowe
zał. 1 - formularz oferty cenowej - stoliki i krzesła komputerowe
zał. 2 wzór klauzul informacyjnych - stoliki i krzesła komputerowe
zał. 3 wzór umowy - stoliki i krzesła komputerowe

Zaproszenie do oferty cenowej - podręczniki
zał. 1 - formularz oferty cenowej - podręczniki
zał. 2 wzór klauzul informacyjnych - podręczniki
zał. 3 wzór umowy - podręczniki

Zaproszenie do oferty cenowej - sprzęt komputerowy
zał. 1 - formularz oferty cenowej - sprzęt komputerowy
zał. 2 wzór klauzul informacyjnych - sprzęt komputerowy
zał. 3 wzór umowy - sprzęt komputerowy

Informacja o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty