PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Królowej Polski dziękowali Bogu za owocną naukę szkolną i prosili o Dary Ducha Świętego na czas egzaminów dojrzałości. Pielgrzymi modlitwę rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy Św. w Bazylice Jasnogórskiej. Kapłan przypomniał młodzieży o wadze decyzji, które niebawem muszą podjąć dotyczących wyborów przyszłej drogi życiowej, : kierunku studiów, wykonywanego zawodu, przyszłego współmałżonka. Zachęcał, aby niezależnie od sytuacji kierowali się miłością i miłosierdziem.

Kolejnym punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Rozważana męka Chrystusa stała się jednocześnie źródłem refleksji o życiu współczesnego człowieka. Przed błogosławieństwem kończącym Pielgrzymkę młodzież wzięła udział w Nabożeństwie Zawierzenia Matce Bożej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W Pielgrzymce uczestniczyli uczniowie klas: IVA, IVTHT, IVTG, IVTI ZSP Nr 3 w Końskich pod opieką Księdza Radosława Zaborskiego i Pani Jolanty Durlik- nauczyciela religii oraz wychowawców i nauczycieli, Pań: Agnieszki Lipskiej, Aleksandry Elster, Anny Sorn - Wodeckiej, Barbary Więcław. Za zorganizowanie Pielgrzymki Maturzyści dziękują: Dyrekcji szkoły, nauczycielom religii: Księdzu Zaborskiemu i Pani Jolancie Durlik oraz nauczycielom.

Wspólnej modlitwie towarzyszył podniosły nastrój, ale również atmosfera wzajemnego szacunku i życzliwości. Młodzież wróciła do Końskich z przekonaniem, Jasnogórska Królowa pobłogosławi trud ich nauki i pozwoli na osiągnięcie doskonałych wyników na egzaminie dojrzałości - zresztą jak w latach ubiegłych.