Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Na wstępie uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego głos zabrał Pan Wojciech Owczarek, który w imieniu Starostwa Powiatowego w Końskich wręczył Pani Dyrektor Beacie Fidor nominację na następną kadencję pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.

Pani Dyrektor Fidor przedstawiła wicedyrektora szkoły, na którego powołała Panią profesor Annę Konieczną-Milcarz.

Następnie serdecznie powitała po wakacjach grono profesorów oraz uczniów. Życzyła wszystkim pomyślnego roku szkolnego 2022/2023, wytrwałości i dobrych wyników w nauce. Podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa w szkole, kultury osobistej i wzajemnego szacunku. Szczególnie ciepło zwróciła się do uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w „Ekonomiku” wyrażając przekonanie, że będą dobrze czuli się w nowej szkole.

W kolejnej części uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Był to dla nich niezwykle wzruszający moment i z pewnością ważne wydarzenie.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. „Do wakacji pozostało 297 dni” - na zakończenie poinformowała Pani Dyrektor.