Temat: Staż - dobry start

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0062/16 w okresie 01.09.2017-31.08.2019.

Cele projektu i planowane efekty

    Celem projektu jest wsparcie 180 (107K, 73M) uczniów z 3 szkół z województwa świętokrzyskiego prowadzących kształcenie zawodowe:
  1. Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich,
  2. Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie,
  3. Zespól Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,
  4. ukierunkowane na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez realizację zadań. 180 uczniów (107K, 73M) zdobędzie i rozwinie kompetencje cyfrowe, zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy, nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, posługiwania się językiem angielskim, społeczno-przedsiębiorczym poprzez udział w dodatkowych kursach kompetencji cyfrowych, kursach kompetencji kluczowych (matematyka, język angielski) i warsztatach kompetencji kluczowych - społeczno-przedsiębiorczych.

Obszar realizacji: województwo świętokrzyskie
Okres realizacji: IX 2017 – VIII 2019
Wartość projektu: 618 875,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 526 043,75 zł