Temat: Szkoła Kluczowych Kompetencji

Z dniem 1 września 2009 roku rozpoczęła się w naszej szkole realizacja Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej". Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
„Święto Matematyki w Ekonomiku”

Jesteś uczniem ZSP Nr 3 w Końskich. Umiesz liczyć i logicznie myśleć lub posiadasz wiedzę ekonomiczną zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie matematyczno-ekonomicznym.Odbędzie się on 27.10.2011 r. w ZSP Nr 3 w Końskich. Możesz sprawdzić się w następujących konkurencjach:

Spędźcie czas pożytecznie i przyjemnie. W tym dniu możecie również obejrzeć prezentacje multimedialne o słynnych matematykach i odpowiedzi związane z nimi pytania.Dla zwycięzców czekają słodkie upominki.