Temat: Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt Dofinansowany W 95% , pozostałe 5% to wkład własny.

Wartość projektu: 1 031 450,00 zł
Wkład własny: 54 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 977 450,00 zł

Projekt będzie realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego w okresie 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 180 uczniów oraz doposażenie czterech szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki w województwie świętokrzyskim w nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni hotelarsko-turystycznej. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach turystycznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej, hotelach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży turystycznej. Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych.

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
  3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
  4. Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimZAKRES PROJEKTU:

  1. Praktyczne szkolenia zawodowe dla uczniów w zakresie:
  2. Staże zawodowe u członków ROT - 180 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach m. in. punktach i centrach informacji turystycznej, biurach podróży i w hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.
  3. Doposażenie czterech szkół w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni zawodowych - Szkolnych Punktów Informacji Turystycznej (zgodnie z wytycznymi KOWEZiU).
  4. Szkolenie z uczniów w zakresie obsługi nowo powstałych pracowni, tj. szkolnych punktów informacji turystycznej oraz zajęcia z języka angielskiego niezbędnego w obsłudze ruchu turystycznego (zagadnienia oraz symulacje i konwersacje w j. angielskim związane z turystyką i obsługą turystów).

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowyTemat: Nie dajemy się pandemii – realizacja projektu trwa

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego realizuje w dobie pandemii projekt „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”. Uczniowie 4 szkół woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki (Busko-Zdrój, Kielce, Końskie, Ostrowiec Św.) rozpoczęli w ub. roku szkolenia zawodowe i doradztwo, zachowując przy tym zalecany reżim sanitarny.

Na powrót uczniów do szkół czekają doposażone w nowy sprzęt i meble pracownie zawodowe - Szkolne Punkty Informacji Turystycznej. Projekt dofinansowany jest ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS.