Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.


W ostatni dzień roku szkolnego zgromadzili się: Dyrekcja, profesorowie, uczniowie ZSP nr 3 w Końskich, aby pożegnać się przed odejściem na wakacje. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty - Pan Wojciech Owczarek.


Gość przeczytał list od Starosty Koneckiego, w którym pogratulował młodzieży wyników w nauce, podkreślił, że wakacje są czasem zasłużonego wypoczynku dla uczniów i nauczycieli.


Uroczystość otworzyła Dyrektor ZSP nr 3 w Końskich Pani Beata Fidor. Szczególnie ciepło zwróciła się do uczniów. Podziękowała nauczycielom za ich wysiłek i życzyła pięknych wakacji, pełnych słońca i radości Podkreśliła, że wspólny wysiłek: profesorów i młodzieży przełożył się na wyniki w nauce, ale również na przyjaźń, wzajemny szacunek, których w tej szkole nie brakuje- dodała Pani Dyrektor. Uczniom wyróżniającym się w nauce, życiu artystycznym, kulturalnym i sportowym szkoły wręczyła wraz z wychowawcami klas nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców ZSP nr 3 w Końskich.Pan Wojciech Owczarek wręczył dyplomy za reprezentowanie szkoły w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne i patriotyczne na terenie Powiatu Koneckiego


Po czym nastąpiło wręczenie nagród za wzorową frekwencję i czytelnictwo.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała jego Przewodnicząca. Podziękowała nauczycielom za ich pracę, życzliwość i otwartość na uczniowskie problemy. Dyrekcji szkoły, profesorom, swoim kolegom i koleżankom życzyła słonecznych wakacji.

Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal lekcyjnych na wręczenie świadectw i ostatnie uściski.

„ Odpoczywajcie owocnie, ale i rozumnie”- takimi słowami zamknęła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/23 Pani Dyrektor Beata Fidor.