Temat: Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro

Podsumowanie stażu

W dniu 06.03.2018r. w ZSP Nr 3 odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro”, w czasie której młodzież przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej miejsca staży/praktyk w Niemczech, opowiedziała o zdobytych umiejętnościach, nawiązanych znajomościach oraz zaprezentowała zdjęcia z wycieczek w czasie pobytu w Niemczech. Uczniowie zwrócili uwagę na potrzebę realizacji tego typu projektów w szkole ze względu możliwość rozwijania umiejętności językowych i zawodowych.

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa, zaświadczenia o odbytych stażach/praktykach z miejsc pracy oraz upominki ufundowane przez szkołę. Konferencję zakończył muzyczny akcent w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników konferencji.

Informacje ze stażu

Projekt „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro” jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich w okresie 01.12.2016 – 30.04.2018. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 301 506,95 PLN.

„Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro” to projekt skierowany do 30 uczniów (dziewcząt i chłopców) kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista. W ramach projektu młodzież brała udział w stażach/praktykach zorganizowanych w Niemczech od 19.11.2017r. do 16.12.2017r. w miejscowości Schkeuditz i Lipsk przez partnera firmę Vitalis GmbH ze Schkeuditz w Mensa am Park, Mensa Academica, Mensa am Elsterbecken, Leipzig Gourmet GmbH, Kaufmännischer Bereich, Getränkevertrieb NOACK, REWE Daniel Reiche, Pension SchlafGut, Markgraf Hotel Leipzig.

W czasie staży/ praktyk młodzież podniosła i zdobyła nowe kompetencje zawodowe, zdobyła wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, uczestniczyła w wymianie doświadczeń, mogła zastosować zdobytą wiedzę na zajęciach szkolnych w praktyce oraz nawiązała międzynarodowe kontakty. Uczestnicy projektu nabyli oraz podnieśli swoje kompetencje osobiste, społeczne jak również językowe. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie miała możliwość poznania kultury niemieckiej i wartości europejskich, propagowania postawy tolerancji, szacunku wobec innych kultur. Dzięki wycieczkom do Berlina, Drezna, Lipska, Halle mogła poznać również zabytki Niemiec oraz zwyczaje panujące w okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

Przed wyjazdem uczniowie brali udział w zajęciach językowo-kulturalno-pedagogicznych oraz otrzymali odzież roboczą zakupioną przez szkołę, kieszonkowe, bezpłatny transport do Niemiec jak również pobyt, transport miejscowy, wycieczki, wyżywienie finansowane w ramach projektu.

Zwieńczeniem odbytych staży/ praktyk będzie otrzymanie przez uczestników projektu Certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o odbytych stażach/praktykach z miejsc pracy oraz Europass Mobilność potwierdzających zdobyte kwalifikacje uznawane w całej Europie, które zostaną uroczyście wręczone młodzieży w czasie spotkania podsumowującego mobilność.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Pani dyrektor Beata Fidor, koordynatorem i współtwórcą projektu jest Pani Iwona Krzaczyńska, nauczyciele biorący udział w realizacji projektu : Anna Sorn-Wodecka, Anida Prochowska, Anna Konieczna, Małgorzata Maciejczyk. Realizacja projektu przyniesie korzyści nie tylko uczniom ale i szkole, ponieważ stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych młodych osób z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, podniesienia kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej oraz da możliwość poprawy oferty edukacyjnej oraz uzyskania przez renomy nowoczesnej dynamicznej szkoły.