Temat: Wyższa Szkoła Bankową w Poznaniu

Udział w projekcie
„Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branży ekonomiczno-administracyjnej”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu w latach 01.01.2019 – 31.12.2020 i wziął udział w projekcie „Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branży ekonomiczno-administracyjnej”

Celem głównym było opracowanie przykładowego programu nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej, przykładowej organizacji zajęć dla uczniów, propozycji działań związanych z zapoznaniem uczniów z nowymi technikami w branży, przykładowych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu.