Temat: Wewnątrzszkolny system oceniania

Niniejszy dokument określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Końskich.

ZOBACZ WSO

Do przejrzenia są również przedmiotowe systemy oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.