Temat: Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich.

Niniejszy dokument określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich.

ZOBACZ Wewnątrzszkolny system oceniania