Temat: Wewnątrzszkolny system oceniania

Niniejszy dokument określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich.

Wewnątrzszkolny system oceniania