Temat: Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
1. 1ER/5 technik ekonomista, technik rachunkowości Anna Sorn - Wodecka
2. 1GH/5 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Joanna Mika
3. 1TI/5 technik informatyk Agnieszka Lipska
4. 2ER/4 technik ekonomista, technik rachunkowości Ewelina Ciszek
5. 2THA/4 technik informatyk, technik handlowiec Małgorzata Maciejczyk
6. 2GH/4 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Beata Kaczmarczyk
7. 2E/5 technik ekonomista Magdalena Dziuba/wz Jolanta Bukowska
8. 2TGH/5 technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Barbara Więcław
9. 2TI/5 technik informatyk Ewa Urbańska-Figlarz
10. 3A technik ekonomista Anna Konieczna - Milcarz
11. 3TGH technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Marzena Andryszczyk
12. 3TI technik informatyk Grażyna Zbroja
13. 4A technik ekonomista Iwona Szczepanik
14. 4TI technik informatyk Halina Kowalczyk
15. 4TIH technik informatyk, technik hotelarstwa Anida Prochowska
16. 4TG technik żywienia i usług gastronomicznych Ewa Spychał