Temat: Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
1. 1 ER/4 technik ekonomista i technik rachunkowości Ewelina Ciszek
2. 1 THA/4 technik informatyk i technik handlowiec Małgorzata Maciejczyk
3. 1 GH/4 technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa Beata Kaczmarczyk
4. 1 E/5 technik ekonomista Magdalena Dziuba
5. 1 TGH/5 technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Barbara Więcław
6. 1 TI/5 technik informatyk Ewa Urbańska-Figlarz
7. 2A technik ekonomista Anna Konieczna - Milcarz
8. 2 TGH technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Marzena Andryszczyk
9. 2 TI technik informatyk Grażyna Zbroja
10. 3A technik ekonomista Iwona Szczepanik
11. 3 TI technik informatyk Halina Kowalczyk
12. 3 TIH technik informatyk i technik hotelarstwa Anida Prochowska
13. 3 TG technik żywienia i usług gastronomicznych Ewa Spychał
14. 4AH technik ekonomista i technik handlowiec Agnieszka Lipska
15. 4 TI technik informatyk Piotr Muszczyński
16. 4 TIH technik informatyk i technik hotelarstwa Anna Sorn - Wodecka
17. 4 TG technik żywienia i usług gastronomicznych Aleksandra Elster