Temat: Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

L.p. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
1. 1R/5 technik rachunkowości Magdalena Dziuba
2. 1GH/5 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Marzena Andryszczyk
3. 1TI technik informatyk Grażyna Zbroja
4. 2ER/5 technik ekonomista, technik rachunkowości Iwona Szczepanik
5. 2TGH/5 technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Anida Prochowska
6. 2TI/5 technik informatyk Agata Kubała
7. 3ER/5 technik ekonomista, technik rachunkowości Anna Sorn - Wodecka
8. 3GH/5 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Joanna Mika
9. 3TI/5 technik informatyk Agnieszka Lipska
10. 4ER/4 technik ekonomista, technik rachunkowości Ewelina Ciszek
11. 4THA/4 technik informatyk, technik handlowiec Małgorzata Maciejczyk
12. 4GH/4 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Beata Kaczmarczyk
13. 4E/5 technik ekonomista Magdalena Dziuba/wz Jolanta Bukowska
14. 4TGH/5 technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Barbara Więcław
15. 4TI/5 technik informatyk Ewa Urbańska-Figlarz