Temat: Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

L.p. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
1. 1ER technik ekonomista, technik rachunkowości Ewelina Ciszek
2. 1TG technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki Beata Kaczmarczyk
3. 1TI technik informatyk Małgorzata Maciejczyk
4. 2R/5 technik rachunkowości Dorota Młodzińska
5. 2GH/5 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Marzena Andryszczyk
6. 2TI technik informatyk Grażyna Zbroja
7. 3ER/5 technik ekonomista, technik rachunkowości Iwona Szczepanik
8. 3TGH/5 technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Anida Prochowska
9. 3TI/5 technik informatyk Agata Kubała
10. 4ER/5 technik ekonomista, technik rachunkowości Anna Sorn - Wodecka
11. 4GH/5 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Joanna Mika
12. 4TI/5 technik informatyk Agnieszka Lipska
13. 5E/5 technik ekonomista Jolanta Bukowska
14. 5TGH/5 technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa Barbara Więcław
15. 5TI/5 technik informatyk Ewa Urbańska-Figlarz