Temat: Wywiadówki w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Termin Uwagi
1. 06 września 2019 r. (piątek) dla klas I i IV
2. 22 listopada 2019 r. (piątek) dla klas I - IV
3. do 19 grudnia 2019 r. (czwartek) dla klas IV
4. 24 stycznia 2020 r. (piątek) dla klas I - III
5. 20 marca 2020 r. (piątek) dla klas maturalnych
6. do 22 maja 2020 r. (piątek) dla klas I-III