Temat: Wywiadówki w roku szkolnym 2021/2022

L.p. Termin Uwagi
1. 03 września 2021 r. (piątek) dla klas I
2. 10 września 2021 r. (piątek) dla klas IV
3. 19 listopada 2021 r. (piątek) dla klas I - IV
4. do 17 grudnia 2021 r. (piątek) dla klas IV
5. 14 stycznia 2022 r. (piątek) dla klas I - III
6. 18 marca 2022 r. (piątek) dla klas maturalnych
7. do 20 maja 2022 r. (piątek) dla klas I-III