Temat: Wywiadówki w roku szkolnym 2022/2023

L.p. Termin Uwagi
1. 09 września 2022 r. (piątek) dla klas I i IV/4
2. 18 listopada 2022 r. (piątek) dla klas I - IV
3. 16 grudnia 2022 r. (piątek) dla klas IV/4
4. 27 stycznia 2023 r. (piątek) dla klas I - IV/5
5. 17 marca 2023 r. (piątek) dla klas maturalnych
6. 19 maja 2023 r. (piątek) dla klas I-IV/5