Temat: Wywiadówki w roku szkolnym 2020/2021

L.p. Termin Uwagi
1. 08 września 2020 r. (wtorek) dla klas I i IV
2. 20 listopada 2020 r. (piątek) dla klas I - IV
3. do 17 grudnia 2020 r. (czwartek) dla klas IV
4. 29 stycznia 2021 r. (piątek) dla klas I - III
5. 19 marca 2021 r. (piątek) dla klas maturalnych
6. do 21 maja 2021 r. (piątek) dla klas I-III