Zakończenie roku szkolnego absolwentów.

W dniu 26.04.2024 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw absolwentom Technikum nr 3 w Końskich im. Władysława Grabskiego.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Beata Fidor, a wśród zaproszonych gości byli pan Jarosław Staciwa członek Zarządu Powiatu Koneckiego, dr Waldemar Cisowski, Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa, pani wicedyrektor Anna Konieczna- Milcarz, nauczyciele, absolwenci, rodzice i członkowie rodzin absolwentów oraz uczniowie naszej szkoły.

Po przemówieniach pani Dyrektor oraz gości, nastąpiło uroczyste wręczenie nagród:

Złotego Absolwenta

Deszczyńska Żaneta (5TGH) – średnia 5,24

Mietlińska Zuzanna (5TGH) – średnia 5,17

Trojanowski Andrzej (5TI) – średnia 5,07

Polewana Aleksandra (5 E) – średnia 5,06

Bobras Oliwier (5TI) – średnia 5,00

Złotego Technika, czyli absolwenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminów zawodowych, otrzymali:

Badelski Janusz (5TI) – 97%

Polewana Aleksandra (5TE) – 94%

Mietlińska Zuzanna (5TGH) – 93,5%

Trojanowska Karolina (5TGH) – 92,75%

Lichota Julita (5TGH) – 91,75%

Nagrody zostały wręczone również absolwentom, którzy brali udział w życiu kulturalnym, sportowym, społecznym oraz artystycznym.

Następnie Pani Dyrektor wręczyła Listy Gratulacyjne dla rodziców uczniów wyróżniających się w naszej szkole pod względem nauki, zachowania oraz pracowitości i zaangażowania na rzecz szkoły.

Na koniec uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Joanny Miki przygotowali występ artystyczny.