Temat: Zestaw programów nauczania i podręczników dla poszczególnyh zawodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich.


1. Technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

Technik ekonomista,
Technik rachunkowości,
Technik informatyk,
Technik hotelarstwa,
Technik organizacji turystyki,
Technik żywienia i usług gastronomicznych.

2. Technikum na podbudowie gimnazjum:

Technik ekonomista,
Technik rachunkowości,
Technik informatyk,
Technik hotelarstwa,
Technik obslugi turystycznej,
Technik handlowiec,
Technik żywienia i usług gastronomicznych.