Temat: Aktualności


VI Powiatowy Konkurs Kulinarny - MasterChef


Regulamin Konkursu.
Formularz zgloszeniowy
RODO


Terminy rekrutacji.

Drodzy ósmoklasiści!

Podajemy Wam do wiadomości terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022Prezentacja ZSP nr 3 w Końskich.„Konkurs z jajem"

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zorganizował „Konkurs z jajem" polegający na ozdobieniu jaja styropianowego bądź wydmuszki .... Czytaj więcej ...Ankieta do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030.

Starostwo Powiatowe w Końskich rozpoczęło prace związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030. Konieczność uchwalenia strategii przez ...... Link do AnkietyInformacja

Od 7 grudnia 2020 roku wznawia się działalność Punktu Informacji Kariery. PIK działać będzie zdalnie w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 11:30. Kontakt z prowadzącym można nawiązać poprzez platformę Teams w Zespole Punkt Informacji Kariery przyłączając się do spotkania w wyznaczonych godzinach.„Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczyna kontunuację projektu pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy ”. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021. Czytaj więcej ...„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”, w której weźmie udział 60 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia uczniów oraz podniesienie Czytaj więcej ...


Regulamin rekrutacji


KOMUNIKAT

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich realizowana jest nauka na odległość. Wszelkie informacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli przekazywane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Klauzula informacyjna.
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.


Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania cukrzycy typu 2

Drodzy rodzice/opiekunowie w dzienniku elektronicznym pojawiła się wiadomość odnośnie programu profilaktycznego do którego przyłączyła się nasza szkoła. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i przystąpienie do programu. Ankieta dostępna jest na stronie bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.plProcedury BHP w związku z zagrożeniem COVID-19

- informacje dla rodziców
- informacje dla uczniów
- procedury funkcjonowania ZSP nr 3 w Końskich

Procedury szczegółowe:
1. Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły
2. Procedura pobytu w sali dydaktycznej
3. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
4. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
5. Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
6-7. Procedura odbywania zajęć z wychowania fizycznego
8. Procedura wyjścia grupy uczniów boisko szkolne
9. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, gastronomicznych i innych
10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze
11. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów SzkołyRozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 według następującego harmonogramu:
klasy pierwsze - godz. 9:00
klasy drugie - godz. 10:00
klasy trzecie - godz. 11:00
klasy czwarte - godz. 12:00

Dokładne informacje (która klasa w jakiej sali) będą na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.


Wykaz podręczników dla klas pierwszych

Wykaz podręczników z przedmiotów ogólnokształcących. Informacje na temat pozostałych przedmiotów będą przekazywane na zajęciach.
- technik ekonomista
- technik hotelarstwa
- technik informatyk
- technik rachunkowości
- technik żywienia i usług gastronomicznych


Życzenia Starosty Koneckiego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Procedury.


Procedury Covid w ZSP nr 3 w Końskich.
Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności w trybie odwoławczym oraz wnoszenia zastrzeżeń do oceny z zachowania w trakcie kształcenia na odległość.

Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego, potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z wytycznymi MEN MEN, GIS, MZ – czerwiec-lipiec 2020 r.
Zmiany w Regulaminie biblioteki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.
Procedury BHP obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19


„Innowacje na Wyspach Brytyjskich”

Zapraszamy do rekrutacji w projekcie „Innowacje na Wyspach Brytyjskich” w ramach Programu Erasmus Plus. Czytaj więcej ...„Moje kompetencje moja przyszłość”

Projekt „Moje kompetencje moja przyszłość” skierowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości Czytaj więcej ...„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

120 uczniów i 8 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich weźmie udział w dwuletnim projekcie „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”. Czytaj więcej ...


Regulamin rekrutacji


Opieka zdrowotna i stomatologiczna

Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na określonych zasadach. Czytaj więcej ...PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt. 5,7) - w myśl słów Pisma Świętego uczniowie klas czwartych wraz z księdzem Radosławem Zaborskim oraz wychowawcami i nauczycielami pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie. Czytaj więcej ...Akcja „Sprzątanie świata”

Młodzież ZSP Nr 3 w Końskich, jak każdego roku, tak również w tum przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątania Świata”. W ramach akcji młodzież pod opieką nauczycieli wyruszyła do pobliskich lasów, koneckiego parku, nad staw przy ul. Browarnej w Końskich. „Sprzątanie świata” połączone zostało z dbałością o tradycje patriotyczne. Uporządkowane zostały: Aleja Katyńska w Końskich oraz mogiła powstańców styczniowych mieszcząca się u zbiegu ulic: Partyzantów i Sportowej. Grób powstańców 1863r. otaczany jest przez ZSP Nr 3 w Końskich szczególną czcią ze względu na realizowany przez szkołę nieprzerwanie od 2007r projekt edukacyjny „Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”. Projekt objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie i finansowo wspierany prze Urząd Miasta i Gminy Końskie. Uczniowie posadzili na mogile kwiaty, złożyli pamiątkową wiązankę i zapalili znicze. Udział uczniów ZSP nr 3 w Końskich w akcji „Sprzątania świata” jest wyrazem: dbałości o tradycję oraz szacunku dla środowiska naturalnego i wrażliwości na piękno „Małej Ojczyzny”„SZKOŁA PAMIĘTA”

5 października 2019r. uczniowie klasy I ER oraz klasy II TGH wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” w związku ze zbliżającymi się Świętami: Zmarłych i Odzyskania Niepodległości. W ramach akcji młodzież nawiedziła, znajdujące się w Końskich, miejsca pamięci narodowej, oddając hołd zmarłym bohaterom narodowym. Uczniowie zapalili znicze i poznali historię mogiły powstańców styczniowych mieszczącej się u zbiegu ulic Partyzantów i Sportowej. Jest to również miejsce szczególne dla ZSP Nr 3 w Końskich, ponieważ uczniowie wraz z nauczycieli już od 2007r. realizują cele projektu edukacyjnego „Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”, otaczając opieką tę mogiłę. Następnym etapem patriotycznej wycieczki było nawiedzenie pomnika harcerzy- bohaterów II wojny światowej, znajdującego się w koneckim parku. Na zakończenie uczniowie oddali hołd ofiarą II wojny światowej, zapalając znicze pod tablicą pamiątkową mieszczącą się na budynku „Ekonomika”. Częścią akcji było też wykonanie przez uczniów w ramach zajęć z wiedzy o kulturze plakatów pod hasłem „Miejsca pamięci narodowej w mojej Małej Ojczyźnie”. Udział w akcji „Szkoła Pamięta” to jeszcze jedno, kolejne działanie szkoły służące edukacji patriotycznej. Opiekę na akcją sprawowały nauczycielki: Agnieszka Andrychiewicz, Agnieszka Lipska.1 miejsce Pauliny Hendel z klasy 2a

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się Wielki Finał Konkursu Fotograficznego w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego Świętokrzyskie dla Europy. W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężyła Pauliny Hendel z klasy 2a. Nagrody zwycięzcom wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Celem konkursu jest kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi oraz wzbudzanie w mieszkańcach Ziemi Świętokrzyskiej zainteresowania w obszarze nowoczesnych technologii poprzez ciekawą prezentację miejsc, postaci i wydarzeń z historii kraju i regionu. Z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej projekt zakłada także prezentację miejsc, które znacznie zmieniły swoje oblicze w ciągu ostatnich piętnastu lat.Targi Turystyczne w Nadarzynie

W dniu 18.10.2019r. klasy pierwsze i drugie pod opieką: M. Andryszczyk, A. Koniecznej- Milcarz, B. Kaczmarczyk, A. Sorn- Wodeckiej i B. Więcław wzięły udział w Targach Turystycznych w Nadarzynie.Turniej Powiatowy w Piłce Nożnej

II miejsce dla Naszej Szkoły w Turnieju Powiatowym w Piłce Nożnej Chłopców.ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

11 PAŹDZIERNIKA 2019R. odbyły się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej. Czytaj więcej ...Gry terenowe 2019

W dniach 24 i 25 września uczniowie klas 2Ti, 3 Tih, 3Ti wzięli udział w grach terenowych. Czytaj więcej ...Rajd integracyjny

20 września 2019r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich wyruszyli na rajd integracyjny. Czytaj więcej ...