Temat: Aktualności

Lekcja z prawnikiem.

22 listopada 2021 uczniowie klas III Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości mieli możliwość spotkania się z mecenasem - Panem Adamem Słuszniakiem.
Podczas tematycznej prelekcji nasz Gość wyjaśnił młodzieży problematykę prawa cywilnego. Uczniowie dowiedzieli się, np. kto według Kodeksu cywilnego jest właścicielem pszczół, które przeleciały do ula sąsiada. Młodzież miała również możliwość zadawania pytań dotyczących spraw z zakresu prawa cywilnego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z prawem spadkowym np.: jakie zasady powinien spełniać ważnie sporządzony testament. Spotkanie miało charakter edukacyjny, ale przebiegło w miłej atmosferze.
Pan mecenas Adam Słuszniak przybył do ZSP Nr 3 w Końskich na zaproszenie nauczycielki Agnieszki Andrychiewicz. Za współpracę składamy Panu mecenasowi serdeczne podziękowania i życzymy sukcesów zawodowych.
Warsztaty z doradcą zawodowym PUP w Końskich.

W dniu 26 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich odbyło się spotkanie uczniów klas III w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości z Panią Beatą Sokołowską doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.
Celami dwugodzinnych warsztatów było zapoznanie młodzieży z problematyką lokalnego rynku pracy, a także z danymi statystycznymi dotyczącymi bezrobocia w powiecie koneckim. Prowadząca szczególną uwagę zwróciła na sytuację młodych na koneckim rynku pracy. Udzieliła wskazówek, jak przygotować się na spotkanie z pracodawcą, czy też na załatwienie formalności w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wskazała, które zawody na lokalnym rynku pracy są deficytowe, a w jakich występuje nadwyżka poszukujących pracy.
Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zbadania i określenia swoich preferencji zawodowych.
Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji programu nauczania z przedmiotów „Polityka personalna i kadrowa” oraz „Pracownia kapitału ludzkiego”. Pani Beata Sokołowska przybyła na zaproszenie - nauczyciela przedmiotów zawodowych – Pani Agnieszki Andrychiewicz.
103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Jedną z tradycji naszej szkoły jest upamiętnianie świąt narodowych. Uczniowie biorą udział w uroczystościach patriotycznych. 11 listopada poczet ZSP Nr 3 w Końskich będzie reprezentował szkołę na Mszy Św. za Ojczyznę, która odbędzie się w Kolegiacie koneckiej. W ramach edukacji patriotycznej młodzież przygotowała również tematyczne prezentacje oraz film do obejrzenia, których serdecznie zapraszamy.

Prezentacja - Droga Polski do niepodległości.

Polsko - greckie wyzwanie kulturowe.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczęło realizację nowego projektu mobilnościowego pod nazwą „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe”. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych 20 uczniów, w tym nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia, aktywnego obywatelstwa europejskiego. Realizacja projektu przyczyni się do budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów UE oraz wzmocnienie współpracy Czytaj więcej ...


ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ.
Regulamin rekrutacji uczestników do projektu.


Spotkania maturzystów z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

W dniach 26 i 27.10.2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 zorganizowane zostały spotkania maturzystów z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Panią Anną Owczarczyk i Anną Smak oraz PKO BP w Końskich panią Barbarą Majchrzak. Spotkania odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i miały na celu przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, zapoznanie z możliwościami skorzystania z produktów bankowych gdy podejmą pracę, procedurami zaciągania kredytów studenckich, wsparcia dla absolwentów w formie staży czy bonów na zagospodarowanie. Również w ramach OTK uczniowie w dniu 29.10.2021 będą mieli spotkanie z przedstawicielami ZUS w Końskich dotyczące podejmowania pierwszej pracy.


Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Uczniowie klas czwartych pojechali na Jasną Górę w intencji udanych egzaminów maturalnych. Pielgrzymkę zorganizowali i o modlitewną oprawę zadbali: Ksiądz Radosław Zaborski oraz Pani Jolanta Durlik. Czytaj więcej ...


Rajd integracyjny klas pierwszych.

Jedną z tradycji ZSP Nr 3 w Końskich jest rajd integracyjny klas I. Uczniowie rozpoczynający naukę w „Ekonomiku” pod opieką wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego biorą udział w rajdzie, aby lepiej wzajemnie się poznać. Czytaj więcej ...


AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Młodzież ZSP Nr 3 w Końskich przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”

W dniu 16 września uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Udali się pod opieką nauczycieli w różne miejsca naszego miasta. Wysprzątane zostały m.in.: Park Miejski, kapliczkę u zbiegu ulic: Partyzantów i Browarnej, okolice stawu przy ul. Browarnej. Uporządkowano też miejsca pamięci narodowej - Aleję Katyńską oraz mogiłę powstańców styczniowych przy ul. Partyzantów. Nasza szkoła może poszczycić się nieprzerwaną opieką nad tym miejscem pamięci narodowej od 2007r. Wtedy szkoła zaczęła realizować projekt edukacyjny „Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”. Projekt objęty został honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. W ramach akcji „Sprzątanie świata” młodzież nie zapomniała również o tym ważnym miejscu nie tylko dla historii naszego regionu. Akcję należy uznać za udaną, o czym świadczą worki pełne śmieci po zakończonych działaniach.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor ZSP Nr 3 w Końskich Pani Beata Fidor otworzyła nowy rok szkolny. Gościem honorowym uroczystości był przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Wojciech Owczarek

Pani dyrektor Beata Fidor powitała ciepło uczniów, szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych - zaczynających naukę w „Ekonomiku”. Życzyła wszystkim zdrowia i powodzenia w nowym roku szkolnym, wyraziła nadzieję, że pandemia nie uniemożliwi nauki w szkole w normalnym trybie. Do tych oczekiwań dołączył się Pan Wojciech Owczarek i przekazał w imieniu władz Powiatu Koneckiego najlepsze życzenia sukcesów i powodzenia dla profesorów i uczniów. Wszyscy następnie wysłuchali listu Starosty Powiatu Koneckiego Pana Grzegorza Pieca. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie przyrzekli dobrze wypełniać swoje obowiązki uczniowskie, koleżeńskie i obywatelskie. Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - 30 kwietnia 2021 roku.

Pani Dyrektor pożegnała uczniów kończących naukę w szkole następującymi słowami:


Drodzy Absolwenci
„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze”.
Dzisiejszy dzień skłania do takich wspomnień, bo kończycie naukę w szkole średniej. Czytaj więcej ...

VI Powiatowy Konkurs Kulinarny - MasterChef


Regulamin Konkursu.
Formularz zgloszeniowy
RODO


„Konkurs z jajem"

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zorganizował „Konkurs z jajem" polegający na ozdobieniu jaja styropianowego bądź wydmuszki .... Czytaj więcej ...Ankieta do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030.

Starostwo Powiatowe w Końskich rozpoczęło prace związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030. Konieczność uchwalenia strategii przez ...... Link do AnkietyInformacja

Od 7 grudnia 2020 roku wznawia się działalność Punktu Informacji Kariery. PIK działać będzie zdalnie w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 11:30. Kontakt z prowadzącym można nawiązać poprzez platformę Teams w Zespole Punkt Informacji Kariery przyłączając się do spotkania w wyznaczonych godzinach.„Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczyna kontunuację projektu pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy ”. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021. Czytaj więcej ...„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”, w której weźmie udział 60 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia uczniów oraz podniesienie Czytaj więcej ...


Regulamin rekrutacji


KOMUNIKAT

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich realizowana jest nauka na odległość. Wszelkie informacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli przekazywane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Klauzula informacyjna.
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.


Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania cukrzycy typu 2

Drodzy rodzice/opiekunowie w dzienniku elektronicznym pojawiła się wiadomość odnośnie programu profilaktycznego do którego przyłączyła się nasza szkoła. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i przystąpienie do programu. Ankieta dostępna jest na stronie bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.plProcedury BHP w związku z zagrożeniem COVID-19

- informacje dla rodziców
- informacje dla uczniów
- procedury funkcjonowania ZSP nr 3 w Końskich

Procedury szczegółowe:
1. Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły
2. Procedura pobytu w sali dydaktycznej
3. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
4. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
5. Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
6-7. Procedura odbywania zajęć z wychowania fizycznego
8. Procedura wyjścia grupy uczniów boisko szkolne
9. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, gastronomicznych i innych
10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze
11. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów SzkołyProcedury.


Procedury Covid w ZSP nr 3 w Końskich.
Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności w trybie odwoławczym oraz wnoszenia zastrzeżeń do oceny z zachowania w trakcie kształcenia na odległość.

Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego, potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z wytycznymi MEN MEN, GIS, MZ – czerwiec-lipiec 2020 r.
Zmiany w Regulaminie biblioteki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.
Procedury BHP obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19