Temat: Aktualności

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Uczniowie klas czwartych pojechali na Jasną Górę w intencji udanych egzaminów maturalnych. Pielgrzymkę zorganizowali i o modlitewną oprawę zadbali: Ksiądz Radosław Zaborski oraz Pani Jolanta Durlik. Czytaj więcej ...


Rajd integracyjny klas pierwszych.

Jedną z tradycji ZSP Nr 3 w Końskich jest rajd integracyjny klas I. Uczniowie rozpoczynający naukę w „Ekonomiku” pod opieką wychowawców i nauczycieli wychowania fizycznego biorą udział w rajdzie, aby lepiej wzajemnie się poznać. Czytaj więcej ...


AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Młodzież ZSP Nr 3 w Końskich przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”

W dniu 16 września uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Udali się pod opieką nauczycieli w różne miejsca naszego miasta. Wysprzątane zostały m.in.: Park Miejski, kapliczkę u zbiegu ulic: Partyzantów i Browarnej, okolice stawu przy ul. Browarnej. Uporządkowano też miejsca pamięci narodowej - Aleję Katyńską oraz mogiłę powstańców styczniowych przy ul. Partyzantów. Nasza szkoła może poszczycić się nieprzerwaną opieką nad tym miejscem pamięci narodowej od 2007r. Wtedy szkoła zaczęła realizować projekt edukacyjny „Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki”. Projekt objęty został honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. W ramach akcji „Sprzątanie świata” młodzież nie zapomniała również o tym ważnym miejscu nie tylko dla historii naszego regionu. Akcję należy uznać za udaną, o czym świadczą worki pełne śmieci po zakończonych działaniach.


Akcja: "DRZEWKO ZA SUROWCE"

Organizatorem akcji jest PGK w Końskich Sp. z o. o. pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Zapraszamy do uczestnictwa.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor ZSP Nr 3 w Końskich Pani Besta Fidor otworzyła nowy rok szkolny. Gościem honorowym uroczystości był przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Wojciech Owczarek

Pani dyrektor Besta Fidor powitała ciepło uczniów, szczególnie serdecznie uczniów klas pierwszych - zaczynających naukę w „Ekonomiku”. Życzyła wszystkim zdrowia i powodzenia w nowym roku szkolnym, wyraziła nadzieję, że pandemia nie uniemożliwi nauki w szkole w normalnym trybie. Do tych oczekiwań dołączył się Pan Wojciech Owczarek i przekazał w imieniu władz Powiatu Koneckiego najlepsze życzenia sukcesów i powodzenia dla profesorów i uczniów. Wszyscy następnie wysłuchali listu Starosty Powiatu Koneckiego Pana Grzegorza Pieca. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie przyrzekli dobrze wypełniać swoje obowiązki uczniowskie, koleżeńskie i obywatelskie. Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.Promocja ZSP nr 3 w Końskich


Terminy rekrutacji.

Drodzy ósmoklasiści!

Podajemy Wam do wiadomości terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022Zakończenie Roku Szkolnego Maturzystów 30.04.2021

Prezentacja ZSP nr 3 w Końskich.


Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich - 30 kwietnia 2021 roku.

Pani Dyrektor pożegnała uczniów kończących naukę w szkole następującymi słowami:


Drodzy Absolwenci
„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze”.
Dzisiejszy dzień skłania do takich wspomnień, bo kończycie naukę w szkole średniej. Czytaj więcej ...

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Regulamin Konkursu.


Program Stypendiów Pomostowych.
Regulamin Konkursu.


VI Powiatowy Konkurs Kulinarny - MasterChef


Regulamin Konkursu.
Formularz zgloszeniowy
RODO


„Konkurs z jajem"

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zorganizował „Konkurs z jajem" polegający na ozdobieniu jaja styropianowego bądź wydmuszki .... Czytaj więcej ...Ankieta do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 - 2030.

Starostwo Powiatowe w Końskich rozpoczęło prace związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030. Konieczność uchwalenia strategii przez ...... Link do AnkietyInformacja

Od 7 grudnia 2020 roku wznawia się działalność Punktu Informacji Kariery. PIK działać będzie zdalnie w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 11:30. Kontakt z prowadzącym można nawiązać poprzez platformę Teams w Zespole Punkt Informacji Kariery przyłączając się do spotkania w wyznaczonych godzinach.„Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczyna kontunuację projektu pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy ”. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021. Czytaj więcej ...„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”, w której weźmie udział 60 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia uczniów oraz podniesienie Czytaj więcej ...


Regulamin rekrutacji


KOMUNIKAT

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich realizowana jest nauka na odległość. Wszelkie informacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli przekazywane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Klauzula informacyjna.
Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.


Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania cukrzycy typu 2

Drodzy rodzice/opiekunowie w dzienniku elektronicznym pojawiła się wiadomość odnośnie programu profilaktycznego do którego przyłączyła się nasza szkoła. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i przystąpienie do programu. Ankieta dostępna jest na stronie bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.plProcedury BHP w związku z zagrożeniem COVID-19

- informacje dla rodziców
- informacje dla uczniów
- procedury funkcjonowania ZSP nr 3 w Końskich

Procedury szczegółowe:
1. Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły
2. Procedura pobytu w sali dydaktycznej
3. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
4. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
5. Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
6-7. Procedura odbywania zajęć z wychowania fizycznego
8. Procedura wyjścia grupy uczniów boisko szkolne
9. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, gastronomicznych i innych
10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze
11. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów SzkołyRozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 według następującego harmonogramu:
klasy pierwsze - godz. 9:00
klasy drugie - godz. 10:00
klasy trzecie - godz. 11:00
klasy czwarte - godz. 12:00

Dokładne informacje (która klasa w jakiej sali) będą na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.


Wykaz podręczników dla klas pierwszych

Wykaz podręczników z przedmiotów ogólnokształcących. Informacje na temat pozostałych przedmiotów będą przekazywane na zajęciach.
- technik ekonomista
- technik hotelarstwa
- technik informatyk
- technik rachunkowości
- technik żywienia i usług gastronomicznych


Życzenia Starosty Koneckiego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Procedury.


Procedury Covid w ZSP nr 3 w Końskich.
Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość.
Procedura przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności w trybie odwoławczym oraz wnoszenia zastrzeżeń do oceny z zachowania w trakcie kształcenia na odległość.

Instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego, potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z wytycznymi MEN MEN, GIS, MZ – czerwiec-lipiec 2020 r.
Zmiany w Regulaminie biblioteki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.
Procedury BHP obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19


„Innowacje na Wyspach Brytyjskich”

Zapraszamy do rekrutacji w projekcie „Innowacje na Wyspach Brytyjskich” w ramach Programu Erasmus Plus. Czytaj więcej ...„Moje kompetencje moja przyszłość”

Projekt „Moje kompetencje moja przyszłość” skierowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości Czytaj więcej ...„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

120 uczniów i 8 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich weźmie udział w dwuletnim projekcie „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”. Czytaj więcej ...


Regulamin rekrutacji


Opieka zdrowotna i stomatologiczna

Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na określonych zasadach. Czytaj więcej ...