Moje kompetencje moja przyszłość

„Moje kompetencje moja przyszłość” Projekt „Moje kompetencje moja przyszłość” skierowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i możliwości kształcenia zawodowego w okresie od 01.11.2019 – 30.09.2020 ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez Czytaj więcej

„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

O projekcie Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”, w której weźmie udział 60 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia uczniów oraz podniesienie lub zdobycie nowych Czytaj więcej

„Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”

120 uczniów i 8 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich weźmie udział w dwuletnim projekcie „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia uczniów oraz podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSP nr 3 w Końskich. Projekt Czytaj więcej

Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy. Kontynuacja.

Rekrutacja Opis projektu Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”. Projekt realizowany jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062242 zawartej pomiędzy organizacją wysyłającą a Fundacją Rozwoju Systemu Czytaj więcej