WZO

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Niniejszy dokument określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich.