Historia Szkoły

Ważną datą w historii naszego miasta był dzień 17 stycznia 1945r, kiedy Końskie zostały wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Głównym organizatorem Gimnazjum Kupieckiego był Kazimierz Grabowski, który w latach 1942-45 pełnił funkcję dyrektora Prywatnej Szkoły Handlowej (jedynej nie zamkniętej szkoły działającej na terenie powiatu koneckiego pod okupacją). Wkrótce po zakończeniu działań wojennych tj.14 lutego 1945r. zostały ogłoszone pierwsze zapisy do gimnazjum. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie rozpoczęło swoją działalność 15 marca 1945r., początkowo liczyło 8 klas w tym: 4 klasy pierwsze, 1 klasa druga , 2 trzecie i 1 czwarta łącznie 228 uczniów. Nauka w gimnazjum trwała cztery lata. Młodzież klas wyższych rekrutowała się z absolwentów Prywatnej Szkoły Handlowej tzw. „Handlówki”. Ze względu na duże trudności lokalowe pierwsze dni nauki odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym. Dnia 17 marca gimnazjum przeniesiono do budynku po byłej Szkole Powszechnej nr 3 na ulicę Dworcową 41 w Końskich. Jakie warunki panowały w nowej szkole może przybliżyć na fragment z kroniki szkolnej: „…. Budynek w chwili objęcia znajdował się w stanie ostatecznej ruiny. Nie było ani jednego okna brak było również drzwi w salach i na korytarzach znajdowało się kilka wozów śmieci. […] W dniach 17, 19 marca dom został przez młodzież oczyszczony, podłogi wymyte, okna przyniesione z innego budynku dopasowane i oszklone”.

Dzięki inicjatywie dyrektora, wysiłkom grona nauczycielskiego, rodziców i młodzieży dnia 20 marca zaczęły się normalne zajęcia. Młodzież sama wyposażyła szkołę w sprzęt szkolny przynosząc własne stoliki i krzesła, a za tablice posłużyły im niemieckie żelazne szafki.

Pierwsze grono pedagogiczne liczyło 13 osób w tym 8 nauczycieli etatowych, 3 nauczycieli kontraktowych i 2 pracowników administracji.

Po uruchomieniu szkoły zaczęto czynić starania o zorganizowanie internatu dla młodzieży z oddalonych wsi i tak 1 maja 30 uczniów zamieszkało w nowo otwartej bursie (w drugim skrzydle budynku szkolnego). Poczynania dyrektora w organizowaniu szkoły i bursy wspierało również pierwsze Koło Rodzicielskie, które zawiązało się 8 kwietnia 1945r. w dynamicznie rozwijającej się szkole zaczęły powstawać nowe organizacje szkolne takie jak Samorząd Szkolny, PCK, Liga Morska, OMTUR. Nie mogło zabraknąć również biblioteki szkolnej wyposażonej w książki, materiały naukowe, mapy dzięki zbiórce , którą organizowała młodzież. Pierwsza wizytacja gimnazjum odbyła się 29 kwietnia 1945r. przez Naczelnika Szkół Zawodowych przy Kuratorium w Łodzi przez inż. J. Aljchniewicza. w roku szkolnym 1945/46 w gimnazjum powstaje nowa szkoła dwuletnie Spółdzielcze Liceum Handlowe. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się w dniach 28 i 29 sierpnia 1945r., na podstawie których przyjęto do gimnazjum i do nowo utworzonego Liceum Spółdzielczego 92 uczniów w tym: klasa I- 79, klasa II-2, Klasa IV- 8 , do klasy i Liceum –2 uczniów.

Na początku funkcjonowania szkoły nad zdrowiem uczniów czuwali: Zasadzki Stanisław – lekarz, Stanisławska Seweryna – higienistka, Orliński Ryszard – lekarz, Leokadia Kwietniewska – pielęgniarka. Z upływem lat pozostało tylko w szkole stanowisko pielęgniarki, natomiast lekarze byli dochodzący w miarę potrzeby (badania lekarski, szczepienia). Na stanowisku pielęgniarki między innymi pracowały: Kwietniewska Jolanta, Żarska Marta, Wąsik Aneta, Kamizela Małgorzata, Łyczek Anna, Jerzewska Agnieszka, Kuleta Maria, Cicha Ewa.

W szkole również funkcjonowała świetlica w ramach której istniały zespoły: recytatorski, chóralny, muzyczny, czytelniczy i inne. Opiekę nad nimi sprawowali przydzieleni nauczyciele: m.in. Zofia Gałka, Czesław Jaworski, Michalina Cender (Mosiołek), Maria Szepytowska, Wanda Wróbel, Emilia Nowak.

W trosce o prawidłowy rozwój intelektualny młodzieży w kwietniu 1945r. dyrektor szkoły Kazimierz Grabowski zorganizował bibliotekę szkolną, którą oddał pod opiekę Pani Helenie Jasińskiej do roku 1950. w kolejnych latach bibliotekę prowadzili: Maria Bielikowska, Leokadia Zajączkowska, Szczepan Zięba, Genowefa Rek, Danuta Jakubowska, Małgorzata Kassyk, Halina Kowalczyk, Piotr Muszczyński, Małgorzata Muszczyńska, Beata Kaczmarczyk.

Pierwsza matura odbyła się 8-9 czerwca 1947r. (16 abiturientów), a 28 czerwiec rozdanie pierwszych świadectw. Szkoła nie funkcjonowałaby bez pomocy dydaktycznych, 30 maja 1945r. dzięki władzom Bezpieczeństwa Publicznego został ofiarowany globus oraz wypożyczona pierwsza maszyna do pisania, a w 1955r. cztery maszyny do pisania przez Wydział Finansowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach i Wydział Finansowy PPRN w Końskich.

Lata 50-te to kolejna reorganizacja szkoły i zmiana nazwy na Technikum Finansowe później Technikum Rachunkowości Ministerstwa Finansów o specjalności ogólnoekonomicznej i rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. w 1957 roku dzięki inicjatywie dyrektora Władysława Wierzbowskiego powstaje również Zasadnicza Szkoła Zawodowa z kierunkiem sprzedawca. Dopiero w roku 1960 po kolejnej zmianie nazwy szkoły powstaje 5-letnie Technikum Ekonomiczne ze specjalnością ogólnoekonomiczną. Szkoła gwarantowała swoim wychowankom praktyki zawodowe, które organizowane są również dziś.

„Ekonomik” cieszył się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też w 1962 roku zorganizowano filię technikum w Wołowie (gm. Stąporków). Po przeprowadzeniu naboru przyjęto 43 uczniów, zajęcia odbywały się w świetlicy Odlewni Żeliwa Niekłań. Uczyli: prof.: Zofia Piekarz, Ireneusz Misterek, Anna Siewniak, Ryszard Pluta, Jadwiga Bury, Edward Wołoszczuk, Zofia Ryżka, Emilia Nowak, Joanna Łasińska, Edward Dyl, Maria Chojniarz, Michalina Cender(Mosiołek), Irena Skwara, Genowefa Zięba, Józef Stępień, Helena Mej, Edward Wołoszczuk. Kierownictwo nad filią sprawował dyrektor Technikum Ekonomicznego w Końskich Władysław Wierzbowski a prowadził filię Ireneusz Jacek Misterek. Młodzież mogła korzystać z biblioteki Szkoły Podstawowej oraz z biblioteki zakładowej Odlewni Żeliwa Niekłań. Organizacje, które funkcjonowały w tedy w filii, to: ZMS, ZHP TPPR, PCK, Koło Filatelistyczne, Samorząd Szkolny. w 1968 roku utworzono czteroletnie Liceum Ekonomiczne z filią w Stąporkowie. Filie funkcjonowały do 1972r.

Z tego okresu historii szkoły wyróżnić należy dwie ważne daty- 3 września 1961r.: uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych bojowników o wolność w budynku szkolnym w czasie okupacji i 17 września 1962 – uroczystość nadania szkole imienia generała Karola Świerczewskiego.