II Spotkania z teleinformatyką na Politechnice Świętokrzyskiej.

W środę 7 lutego 2024r. uczniowie klas informatycznych „Ekonomika”, opiekunami byli nauczyciele: Grażyna Zbroja oraz Jarosław Ciszek, wzięli udział w „Spotkaniach z teleinformatyką” organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską.Wysłuchali bardzo ciekawych wykładów oraz brali czynny udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników PŚK. Spotkania z teleinformatyką rozpoczęły się wykładem Pana Jakuba Kozienia Czytaj więcej

1,5% podatku dla naszej szkoły

Wesprzyj naszą szkołę! Fundacja Sportowcy Dzieciom realizuje program umożliwiając przekazanie 1,5% podatku dochodowego na wybraną placówkę. Ideą programu jest podnoszenie jakości nauczania młodzieży. Zebrane fundusze przeznaczane zostają na zakup sprzętu komputerowego, książek i innych pomocy dydaktycznych. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać 1,5% podatku prosimy Czytaj więcej