Koła zainteresowań

 1. Szkolne Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik”
 3. Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze
 4. Koło Młodych Ekonomistów
 5. Zespół Teatralny „Ad Rem”
 6. Koło Dziennikarskie
 7. Koło Insert
 8. Radiowęzeł „Relax”
 9. Lokalna Akademia CISCO
 10. Koło Fotograficzne
 11. Zajęcia rekreacyjno-sportowe, korekcyjno-kompensacyjne
 12. Koło Historyczne
 13. Szkolne Stowarzyszenie „Wolontariat”
 14. Szkolny Klub Europejski „Sigma”
 15. Koło Plastyczne
 16. Grupa „Bankiet-Serwis”
 17. Kawiarenka internetowa
 18. Szkolny Ośrodek Kariery
 19. Koło Języków Obcych
 20. Koło Dziedzictwa Kulturowego
 21. Koło Geograficzne
 22. Koło Biologiczne
 23. Koło Młodych Hotelarzy
 24. Młodzieżowe Koło „Emanuel”
 25. Klub Twórczego Myślenia

W szkole prowadzone są również zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje dla maturzystów i uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego. Harmonogram tych spotkań ustalany jest indywidualnie.