Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła w listopadzie 2017 r. realizację projektu pn.: ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY – KONTYNUACJA dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz Czytaj więcej

Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro

Podsumowanie stażu W dniu 06.03.2018r. w ZSP Nr 3 odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro”, w czasie której młodzież przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej miejsca staży/praktyk w Niemczech, opowiedziała o zdobytych umiejętnościach, nawiązanych znajomościach oraz zaprezentowała zdjęcia z wycieczek w czasie pobytu w Niemczech. Uczniowie zwrócili uwagę Czytaj więcej

Staż – dobry start

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0062/16 w okresie Czytaj więcej

Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces

Podsumowanie projektu – 14.06.2019r. W uroczystości wziął udział pan Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich, pani Beata Fidor – dyrektor ZSP nr 3, koordynatorzy projektu – pani Iwona Krzaczyńska i Anna Sorn-Wodecka, opiekunowie pan Grzegorz Stępień, Karol Czytaj więcej